ADMICRO

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: What / we / should / do / this evening ?

sắp xếp câu sau:

a. What / we / should / do / this evening ?

b. Is / exam / in / the final / september

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT hehe

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. What / we / should / do / this evening ?

  => What should we do this evening ?

  b. Is / exam / in / the final / september .

  => Is the final exam in september .

   

    bởi Tạ Thị Hà 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Câu 1:tìm lỗi sai ở những phần gạch chân dưới đây

  1.the great wall of china is the world is longer strudure

  A B C D

  2.traveling by train is most convenient than traveling by car in this city

  A B C

  3.you must taking off your shoes before enterning this room

  A B C D

  4.do you thing there is another mountain highest than mount a everest

  A B C

  5.ha long bay is the more beautiful natural wonder of viet nam

  A B C D

  hepl me

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write about your favourute subject (doan van ngan)

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sau theo chỉ dẫn:

  1.  My house has a living-room, two bedrooms and a kitchen.

  There .........

  2. This pencil belongs to my brother.

  This is .... .

  3. My brother drinks two glasses of milk every day.

  .........

  4. Huy walks to school everyday.

  5. How much is a bowl of noodle?What's .......

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu

  How old are you ?

  What is...........

  Where does your friend live ?

  What 's

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 4: sắp xếp.

  1. any / some/ bananas/ oranges/ but/ has/ my/ he/ does/ brother/ not/ have/ .

  2. this/ when/ meet/ you/ Nam/ him/ please/ letter/ give/.

  3. a/ white/ not/ have/ brother/ house/ want/ does/ elder/ her/ to/.

  4. often/ exercises/ morning/ how/ do/ does/ winter/ she/ the/ in/?

  5. children/ for/ her/ oranges/ and/ going/ apples/ some/ buy/ to/ is/ Mrs Hoa/.

  nhanh nha 

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1 : tìm lỗi sai và sửa lại:

  1. I'm the younger person in my family.

  2. How many homework does Lan have every day ?

  3. Zhang is from China. She speaks Chinan.

  4. They always are going to have a picnic in the park on the weekend.

  5. He is going to his uncle by his car.

  6. No student in the class is better like Phong.

  7. There are a little students in the class.

  8. Let's to go to the supermarket to buy some beef.

  9. He can't answer the phone because he has a bath.

  10. She goes to visit her grandmother next week.

  nhanh nha

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • I. Sắp xếp thứ tự đúng của cả đoạn văn sau:

  1. He is hungry

  2. He closes the refrigerator

  3. It is a package of hot dogs

  4. Six hot dogs are in the package

  5. He opens the refrigerator

  6. He sees a package

  7. He takes two hot dogs out of the package

  8. He puts the hot dogs on a plate

  9. He looks inside the refrigerator

  10. He wants something to eat .

  II. Điền từ thích hợp vào ô trống

  She ............(1) the book. It is her ..............(2) book. It has a ................(3) cover. It has .............(4) pages. It has many ..............(5). It ........(6) pictures of many animals. She likes animals. She has ..............(7) cats. She likes her cats.. .........(8) names are Fluffy and Muffy. She ...........(9) them the pictures .........(10) the book.

  I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

  1. A. books B. pencils C. rulers D. bags

  2. A. read B. teacher C. eat D. ahead

  3. A. tenth B. math C. brother D. theater

  4. A. has B. name C. family D. lamp

  5. A. does B. watches C. finishes D. brushes

  6. A. city B. fine C. kind D. like

  7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

  8. A. son B. come C. home D. mother

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Find and correct the mistake in each sentence.
  (Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu)
  1. Miss Lan is long black hair.
  =>
  2. He live in Ho Chi Minh city.
  =>
  3. Mr.Thanh not wear glasses today.
  =>
  4. Mary and I am studing English now.
  =>
  5. My uncle has a car red.
  =>

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • 7/ Viết lại các câu sau theo yêu cầu trong ngoặc.

  1. Mrs Long's daughter is eleven, ( hỏi "HOW OLD").

  2. The house ia big, ( Viết lại câu với "IT").

  3. The man is old, ( Viết lại câu với "HE").

  4. My mother's picture is on the wall, ( Hỏi " WHERE").

  5. My brother's school is on Pasteur street, ( Hỏi "WHERE").

  6. My school time is at half past twelve, ( Hỏi " WHEN").

  7. Mai's gets up at six every morning, ( Hỏi " WHAT TIME").

  8. There are four people in my family, (Hỏi " HOW MANY").

  9. Where's your house?( "TRẢ LỜI").

  10. He brushes his teeth after breakfast. ( " ĐỔI RA THỂ PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN").

  CÁC BN ƠI, GIÚP MIK VS NGÀY MAI ĐIK HOK ÒI!!!!!!!!!

   

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt 10 câu sử dụng DT has và have

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)