YOMEDIA

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: Sister/ my/ is / live/ going/ country/ the/ to/ in

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Sister/ my/ is / live/ going/ country/ the/ to/ in

2. Is/ phone/ what/ Tom/ you/ time/ going/ tonight/ to?

3. Going/here/ how/ friends/ are/ stay/ your/ long / to?

4. To/are/ wear/ what/ the/ going/ you / party/ at?

5. New/ next / my/ give/ to/ week/ going/ mother/ bicycle/ is/ me/ a

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

  1. Sister/ my/ is / live/ going/ country/ the/ to/ in

  => My sister is going to live in the country .

  2. Is/ phone/ what/ Tom/ you/ time/ going/ tonight/ to?

  => What time is Tom going to phone you tonight ?

  3. Going/here/ how/ friends/ are/ stay/ your/ long / to?

  => How are your friends going to stay here ?

  4. To/are/ wear/ what/ the/ going/ you / party/ at?

  => What are you going to wear at the party ?

  5. New/ next / my/ give/ to/ week/ going/ mother/ bicycle/ is/ me/ a

  => Next week , my mother is going to give me a new bicycle .

    bởi Trần Phạm Ngân 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • điền từ vào chỗ trống sao cho thích hợp.

  1)do you................badminton?

  2)which.................does ales phay?

  3)I'm..................rope mow

  4)she...............aerobics every morning.

  5)does Mary phay........tennis?

  12/11/2019 |   2 Trả lời

 • 1. What do you usually do with your family at the weekend?

  2. Why do you like shining time with your family?

  Lưu ý: Viết thành câu giúp mình nhé (5 câu)

  26/11/2019 |   1 Trả lời

 • hãy dùng câu gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa ko thay đổi

  1.Mr. Binh is going to England by plane (brother)

  2. The stadium is behind the park (front)

  3.Mrs. Khanh has a daughter, Nguyet (mother)

  4. Are there five rooms in Nhung's house? (have)

  5. My father rides his motorbike to work every day (by)

  05/03/2019 |   2 Trả lời

 • VII-Complete the sentences with the correct forms of the adjectives in brackets

  1.Our theatre is ........... than our cinema BIG

  2.Museums are ............. than art galleries INTERESTING

  3.The market is ....... than the shopping centre. CHEAP

  4.The amusement park is ........ than the swimming pool NOISY

  5.The French restaurant in our town is ........... than the Italian restaurant EXPENSIVE

  6.Sundays are ........ than Saturdays BORING

  7.My mum is ...... than my dad. BUSY

  8.My new school is .................. than my old school MODERN

  VII-Complete the second sentences with the correct form of the opposite adjective

  1. The museum is bigger than the art gallery

  the art gallery ................ The museum

  2. The sports centre is more expensive than the swimming pool

  the swimming pool .............. The sports centre

  3. The market is older than the shopping centre

  the shopping centre ............ The market

  4. The skate park is noisier than the amusing park

  the amusing park ................... The skate park

  5. The food here is worse than my cooking !

  my cooking .......... The food here

  6. The kitchen is darker than the living room

  the living room ................ The kitchen

  7. I'm quieter than my brother

  my brother ................ I'm

  8.My computer is newer than my mobile phone

  my mobile phone ............ .My computer

  14/10/2019 |   1 Trả lời

 • Hãy dịch bài viết này ra Tiếng Anh :

  Bạn thân của tôi là Huyền . Cô ấy cao và đáng yêu . Huyền hay giúp đỡ người khác và rất chăm chỉ . Huyền thích học Tiếng Anh , thích đọc truyện tranh . Cô ấy rất quý mến các thầy cô giáo , cậu ấy thích những bộ phim cảm động , ý nghĩa về cuộc sống , thích nghe nhạc tiếng anh . Món ăn , uống yêu thích của Huyền là thịt bò và nước chanh . Cô ấy thích những người biết thông cảm , giúp đỡ , thật thà , chia sẻ mọi thứ và tốt bụng . Ghét những thứ/người giả tạo , kiêu ngạo . Huyền thích sống một cách tự do và không bị dồn trong sự ép buột của cuộc sống . Tôi muốn Huyền và tôi mãi mãi là bạn thân với nhau .

  Mình sẽ tick 10 bạn đầu tiên có bài viết hay nhé ! Chiều mình nộp , giúp mình với !

  14/10/2019 |   2 Trả lời

 • My mother ..................................................... flowers in the gardent at the moment .

  A . plants B will plant C . is planting D . plant

  Lan is in the her room now . She .................. a letter .

  A . writes B . is writing C . writed D . is writes

  A clock .................... you time . A . tells B . told C . is telling D . will tell

  14/10/2019 |   2 Trả lời

 • Hoan thanh cac cau sao

  1. I have classes _______ seven to half past eleven

  2. Minh lives in the city with ________ family

  3. He _______ to school at six thirty

  4. We have lireture ________ Tuesday

  14/10/2019 |   1 Trả lời

 • Dien tu vao o trong

  Hoa is a student in ________ 6. She is in ________ 6A. She ______ to school in the morning _________ 6.30. Her first class ________ at 7.00 . She ______ lunch at school at 11.30 . In the afternoon, she ________ three classes and ________ home at 4.30 ________ the evening , she _______ television, and ________ her homework. She goes to _______ at 10.00

  14/10/2019 |   1 Trả lời

 • Mọi người cho mình hỏi sau about là động từ dạng thế nào à.

  02/12/2019 |   1 Trả lời

 • 1. nói về thể thao. trả lời các câu hỏi

  1.Why do you like it?

  2.What can you learn from the programme?

  02/12/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)