ADMICRO

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: big / Thu's / city / it / school / is / the / in / is / and

- Sắp xếp các từ theo đúng trật tự

1. big / Thu's / city / it / school / is / the / in / is / and.

2. reads / dinner / or / music / to / my / brother / books / listens / after

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1.Thu's school is big and it is in the city

  2.My brother reads books or listens to music after dinner

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

    bởi Người Nào Đó 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tìm lỗi sai trong các câu dưới đây:

  1.Mr Nam teacher math in my school

  A B C D

  2.What does Lan and Nga do after school ?

  A B C D

  3.It is very noise here

  A B C D

  4.There aren't any store here

  A B C D

  5.Is the lake from the right of the house?

  A B C D

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write a passage about your favorite subject. (môn Anh)

  Cho mình vài gợi í thoi cũng được

  02/04/2019 |   6 Trả lời

 • topic : talk about one natural wonders in Viet Nam you know

  jup mik di ! chieu nay mik thi z T_T

  04/03/2019 |   2 Trả lời

 • Em hãy viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi:

  1.He is the tallest boy in his class

  -No one

  2.This exercise is earier than that one.

  -That exercise

  3.No one in my class is as short as Tam

  -Tam is

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Mỗi câu sau có một lỗi sai tìm và sửa lại : 1. Hang is a gymnast and she is not week .2. My sister often has a glass of milk and some rice at breakfast. 3. Lan's father doesn't like coffee. He doesn't never drink it . 4. We are listenning to music now. 5. There are a lot of milk in the bottle . 6. Their school is big . They have four floors. Thanks vuithanghoa

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa của chúng không thay đổi

  1. Tom is 14 and John is 14, too. = Both ......................................... = Tom and John ........................................
  2. She looks after sick people. = She takes .......................................
  3. My school has 16 classes. = There .........................................
  4. His house is to the right of a bookstore. = There .........................................
  5. The photocopy store is in front of the shoes store. = The shoes store ......................................
  6. Is there a cinema in your neighborhood ? = Does ..............................................
  7. He likes reading detective stories. = He is ...............................................

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa của chúng không thay đổi

  1. Jane's face is oval. = Jane ..................................
  2. He teaches us History. = He is ........................................
  3. How long is this road ? = What ......................................
  4. This film is exciting. = This is .....................................
  5. He is an honest man. He is a .....................................
  6. We are never late for school. = We ....................................
  7. What is your favourite subject ? = What ...............................................

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

  I want some milk.

  - .........................

  She likes noodles.

  - ...............................

   

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa của chúng không thay đổi

  1. His father often flies to Hanoi. = His father often goes .....................................
  2. Mr. Hai drives his car to work everyday. = Mr. Hai goes ..........................................
  3. What's your date of birth ? = When ........................................
  4. They come from Brazil. = They are ...............................
  5. What is the depth of this well ? = How .........................
  6. What's your age ? = How ......................................
  7. She has long black hair. = Her .................................

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • chọn từ phát âm khác với các từ còn lại

  1 A . leave B . break C. repeat D . peaceful

  2. A photo B. going C. brother D . home

  3.A , writes B. makes C. takes D. drives

  4.A.guest B. gathering C. generous D. great

  5.A . Judo B. town C. homework D. open

  6. A. now B. cow C. how D. month

  7. A.post B. hope C. school D . rope

  8. A. compasses B.templas C. torches D. wishes

  9. A. boots B. classmates C. dishwashers D. fireworks

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)