ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Rewrite these sentences by changing the adjectives into adverbs my neighbor is a bad cook (cook)?

VIII. Rewrite these sentences by changing the adjectives into adverbs:
1/ Lan has a beautiful voice(sing)
2/ My father is a careful driver. (drive)
3/ Tuan is a hard working student. (learn)
4/ My sister is a fast runner(run)
5/ Tom is a good tennis player (play)
6/ My neighbor is a bad cook (cook)
7/ Tam and I are patient listeners. (listen)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • VIII. Rewrite these sentences by changing the adjectives into adverbs:
  1/ Lan has a beautiful voice(sing)

  =>Lan sings beautifully
  2/ My father is a careful driver. (drive)

  =>My father drives carefully
  3/ Tuan is a hard working student. (learn)

  =>Tuan learns very hard
  4/ My sister is a fast runner(run)

  =>My sister runs fast
  5/ Tom is a good tennis player (play)

  =>Tom plays tennis very well
  6/ My neighbor is a bad cook (cook)

  =>My neighbor cooks very badly
  7/ Tam and I are patient listeners. (listen)

  =>Tam and I listen very patient

    bởi Trần Nguyễn Thành Đạt 10/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1