Rewrite the sentences: Let's go to the movie theater. -why

bởi Phan Quân 18/09/2018

Rewrite the sentenCes

Let's go to the movie theater

-why ..........................................

I want to play badminton this weekend

-what..........................................

Why don't we have some orange juicejuice ?

-let's ...........................................

Would you like to go fishing?

-what ........................................

Why don't we take some photos?

-would ......................................

Câu trả lời (3)

 • Rewrite the sentenCes

  Let's go to the movie theater

  -why ..DON'T WE GO TO THE MOVIE THEATER?........................................

  I want to play badminton this weekend

  -what.....ABOUT PLAYING BADMINTON THIS WEEKEND.....?................................

  Why don't we have some orange juicejuice ?

  -let's ..HAVE SOME ORANGE JUICE.........................................

  Would you like to go fishing?

  -what .....ABOUT GOING FISHING?...................................

  Why don't we take some photos?

  -would ....YOU LIKE TO TAKE SOME PHOTOS?..................................

  bởi Nguyễn Quỳnh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Why don't we go to the movie theater

  What about playing badminton this weekend

  bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1don't we go to the movie theater?

  2about playing badminton this weekend?

  3have some orange juice

  bởi Tuyền Khúc 09/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan