Put the verbs in brackets into suitable tense: When my brother and I (be)...............small, we..............(go) swimming every weekend.

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 22/09/2018

Put the verbs in brackets into suitable tense.

1.When my brother and I (be)...............small, we..............(go) swimming every weekend.

2.Minh(not go)......... jogging yerterday, she (stay)............. at home and(do)......... aerobics.

3.Owen is a football coach but he (not work)............... at tge moment.

4.You(watch)........... the tennis match on TV lastnight?

5.Quang (not play)..

.........any sports. He (like)........ collecting stamps.

6.My father (take) .............. me to the zoo 5 days ago.

Câu trả lời (2)

 • Put the verbs in brackets into suitable tense.

  1.When my brother and I (be)....were..... small, we .....went...... (go) swimming every weekend.

  2.Minh(not go)....didn't go.... jogging yerterday, she (stay)....stayed.... at home and(do).....did..... aerobics.

  3.Owen is a football coach but he (not work)......isn't working.... at tge moment.

  4.Did You(watch)....watch..... the tennis match on TV lastnight?

  5.Quang (not play)..doesn't play... any sports. He (like)...likes... collecting stamps.

  6.My father (take) ...took.... me to the zoo 5 days ago.

  bởi Bùi Văn Long 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. were, went.

  2. didn't go, stayed, did

  3. isn't working.

  4. Did, watch

  5. doesn't play, likes

  6. took

  bởi Nguyễn Minh Đức 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan