AMBIENT

Phân biệt 2 câu này và khi nào dùng s hoặc es?

bởi Ngọc Phấn 12/06/2018

Phân biệt 2 câu này và khi nào dùng s hoặc es?@@

Peter and Mary never come to class on time.

it never bites anyone.

ADSENSE

Câu trả lời (15)

 • Chủ ngữ ở câu đầu tiên có 2 người nên chia động từ ở dạng ngôi thứ 3 số nhiều, động từ ko thêm es hoặc s

  Chủ ngữ ở câu thứ 2 là ngôi thứ 3 số ít nên thêm s hoặc es sau động từ.

  bởi Nguyễn Thị Lưu 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu đầu chủ ngữ số nhiều (2 người) động từ ko thêm s hoặc es

  Câu sau chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít động từ thêm s hoặc es

  bởi hành thư 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu đầu chủ ngữ số nhiều (2 người) động từ ko thêm s hoặc es

  Câu sau chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít động từ thêm s hoặc es

  bởi Phan Thị Trinh 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu đầu chủ ngữ số nhiều (2 người) động từ ko thêm s hoặc es

  Câu sau chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít động từ thêm s hoặc es

  bởi My Le 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi Trần Phương Khanh 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi Nguyễn Vũ Khúc 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi Nguyễn Minh Minh 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi bach dang 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi Nguyễn Hồng Tiến 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chủ ngữ số nhiều thì động từ ko thêm s hoặc es

  bởi thanh hằng 12/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Mình không hiểu ý bạn phân biệt gì? Về nghĩa? Về động từ? Hay là gì???? Thôi thì mình nói cụ thể chút vậy. ^^
  -Đối với hiện tại đơn:
  +Chủ ngữ là I/We/You/They hay số nhiều thì động từ chia ở dạng nguyên mẫu.
  +Chủ ngữ là số ít như He/She/It hay số ít thì động từ thêm s/es
  -Khi nào dùng s/es: 
  +Động từ tận cùng là s,sh,ch,x,o,z thì +es
  VD: pass -> passes
  +Động từ có tận cùng là Y, trước là phụ âm thì đổi Y -> I + ES
  VD: fly -> flies
  +Động từ có tận cùng là Y, trước là nguyên âm thì Y + S
  VD: play -> plays

  bởi Chu Heo 16/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khi chu ngu la so it hay so nhieu do ban

  bởi Tuyền Khúc 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu đầu chủ ngữ số nhiều nên không thêm s

  còn câu dưới là chủ ngữ số ít nên phai thêm s

  Những từ kết thúc bằng những từ sau là thêm es nè:

  o, ss, sh, x, o, z, ch

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>