ADMICRO

Nêu công thức của câu các câu điều kiện - Condictional (If)

Nêu công thức của câu các câu điều kiện - Condictional ( If ) banh

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu điều kiện loại I:

  -Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.

  -Ta dùng câu điều kiện loại I để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

   Công thức : If+ S+V, S+will+V

  Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

  E.x:

  If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

  Câu điều kiện loại II:

  Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

  Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

  Cấu trúc: If+S+Ved, S+would+ V

  Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

  E.x:

  If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được

   Câu điều kiện loại III:

  Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

  Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

  Cấu trúc: If+S+had+ V(P.P- phân từ hai), S+would+have+V(P.P- Phân từ hai)

   Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

   E.x:

  If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

    bởi Nguyen Duc 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • in => bỏ in

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Supply the correct VERB TENSE:

  1.It is the first time I (meet) ...............him there.

  2.It was at the age of 14 that Jack London (leave)...............school and (become)...........a sailor.

  3.The video film was so interesting that I (see) .............. it twice

  4.It was the first time they (ever meet)..........

  5.The news (be)......quite alarming yesterday.

  6.We (not live)...... in England for two years now.

  7.I (never forget).......... what you (just tell)............ me.

  8.They (prepare)............. the Christmas dinner at the moment.

  9.When i last (stay)......in Cairo, I (ride)... to the Pyramids on a camel that my friends (borrow)................the day before.

  10.Our teacher (tell)............... us yesterday that he (visit)..........England in 1970.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch các từ sau:

  Ghost

  Dinosaur

  Gorilla

  Bitch

  28/02/2019 |   4 Trả lời

 • Supply the correct VERB TENSE:

  1. I never (see).......... anyone more beautiful than your wife.

  2.I (meet)............. your husband this afternoon at the station.

  3.He solved the problem more quickly than i (do).............

  4.This one of the best book that i ( ever read )...............

  5.She has already telephoned the people who (come).........tomorrow.

  6.I'll never forget the kindness that you (show)..............me.

  7.Are they the Italians who (own)...................this store.

  8.It was the Smiths who (call).............you.

  9.She left her home last week and nobody (see)..........her since.

  10.The video film is so interesting that I (see)................ it twice.

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hơi cho phần gạch chân
  1. My daughter drinks milk everday

  2. He does business to ear money

  3.Fomosa factory is polluting our sea seriously

  4. We have taken bus,rode bicycles and walked to school for 2 years

  5. The dog is barking at the strangers 

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • để phân biệt a/ an ta phải nắm bắt được các dấu hiệu phụ âm nào?

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • Amazon river carries more water than...orther river.

  28/02/2019 |   4 Trả lời

 • Ex1 : Dùng các từ gợi ý sau để vt thành câu hoàn chỉnh :

  1 : He / ride/ motorbike / work / every day

  2 : Mr .Quan / worker / . He / work / factory/ now

  3 : They / wiating / bus / bus stop

  4 : Ba / have / breakfast / his family / now

  5 : She / read / library / now

  6 : Mrs Hong / walk / market / now

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Supply the correct VERB TENSE:

  1.We'll have already gone before you (get)....... back.

  2.We decided to go home because it (be)....... very late.

  3.We have been very busy while they (be)..........here.

  4.I haven't seen him since he (arrive)......

  5.The teacher gave us too many assignments, that we (cannot).........go to the concert.

  6.It was such a beautiful that i (feel).......... like talking a walk.

  7.He works on Sundays so that he (can)..........earn money to pay his tuition.

  8.It (be)..........busy since we last met.

  9.I am very fond of Jane but i (not see)....... much of her lately.

  10.There (be)...........no guest at all since i left?

  giúp mk nha. cái này mk cũng đang cần gấp lắm đó .THANKS

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Ex1 : Mỗi câu có một lỗi sai , hãy tìm và chữa lại cho đúng :

  1 : Hoa live in an apartment in town 

  2 : She's traveling to work on train 

  3 : What are Lan and Hoa do now?

  4 : They is phaying soccer

  5 ; What does his father doing ? He's a truck driver 

  6 : Where do they doing now ?

  7 : Lan and I am doing our homework now

  8 : Is Hung and his brother working in the gaeden now?

  Ex2 : Viết lại các câu sau giừ nghĩa ko đổi với từ bắt đầu cho sẵn :

  1 : He drives a  bus 

  => He is a ............

  2 : You must slow down

  => You mustn't ............

  3 : This signs say ' No right turn"

  => We ......

  4 : The streets are noisy 

  => The streets are not ......

  5 : What is his job  ?

  => What does ..............

  Giúp mik nhanh nah các bạn!vui

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)