ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Make questions for these underlined parts?

IX. Make questions for these underlined parts :

1. My hair is black. ………

2. Miss Thu likes ten bananas………………………………………………………………………………

3.These rulers are 45.000 dong…………………………………………………………….……………….

4. He is watching TV in the evening……………………………..………………………………………...

5. Mai feels hungry now. ……....

6. His favorite drink is iced tea.

7. She is cooking in the kitchen.

8. I'd like some milk.

9. We are going to visit Huong Pagoda for 4 days………………………………………………………….

10. Linh has three pencils…………………………………………………

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • IX. Make questions for these underlined parts :

  1. My hair is black.

  What color is your hair?……

  2. Miss Thu likes ten bananas

  ……What does Miss Thu like?

  3.These rulers are 45.000 dong

  How much are these rulers ?….

  4. He is watching TV in the evening

  What is he doing in the evening?...

  5. Mai feels hungry now.

  ……How does Mai feel now?....

  6. His favorite drink is iced tea.

  ....What is his favorite drink?...

  7. She is cooking in the kitchen.

  ...What is she doing in the kitchen?...

  8. I'd like some milk.

  ..What would you like?....

  9. We are going to visit Huong Pagoda for 4 days

  How long are you going to visit Huong Pagoda ?….

  10. Linh has three pencils

  ……How many pencils does Linh have?……

    bởi Thảo Uyên 29/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1