ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Make question for the underlined part they have lived there for 10 years?

đặt câu hỏi cho các từ đc gạch in đậm

a) Mrs ha teaches us literature

b) I met his brother last week

c) they have lived there for 10 years

d) he is working in Hue at present

e) her parents will visit Hue citadel next year

g)she was scared when she crossed the rood

h) I wiil make some cakes tonight

i) his son usually spends one hour on computer games

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • đặt câu hỏi cho các từ đc gạch in đậm

  a) Mrs ha teaches us literature

  Who teaches us literature?

  b) I met his brother last week

  When did you meet his brother?

  c) they have lived there for 10 years

  How long have they lived there ?

  d) he is working in Hue at present

  WHere is he working at present?

  e) her parents will visit Hue citadel next year

  When will her parents visit Hue citadel?

  g)she was scared when she crossed the rood

  How was she when she crossed the rood?

  h) I wiil make some cakes tonight

  What will you do tonight?

  i) his son usually spends one hour on computer games

  How long does his son usually spend on computer games?

    bởi Nguyễn Quỳnh 13/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1