ADMICRO

Liệt kê 20 động từ và nghĩa tiếng Việt em đã học ở tiểu học

Liệt kê 20 ĐT và nghĩa t.việt em đã học ở tiểu học

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 
 
 
 • 1. Are/Am/Is : Thì, là, ở

  2. Go : Đi

  3. Run : Chạy

  4. Walk : Đi bộ

  5. Sleep : Ngủ

  6. Play : Chơi

  7. Work : Làm việc

  8. Smile : Cười

  9. Cry : Khóc

  10. Do : Làm

  11. Send : Gửi

  12. Teach : Dạy

  13. Help : Giúp

  14. Type : Đánh máy

  15. Look : Nhìn

  16. Listen : Nghe

  17. Repeat : Nhắc lại

  18. Find : Tìm

  19. Hide : Trốn

  20. Seek : Tìm

  ...

    bởi Ngọc Mai 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • see: nhìn
  • make: làm
  • have: có
  • play: chơi
  • go: đi
  • do: làm
  • cook: nấu ăn
  • .....
    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 21/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thay đổi động từ trong ngoặc để được một câu đúng

  1. (I wake up) at five in the morning?

  2. (you go) to work by train?

  3. (she drink) coffee every morning?

  4. (he smoke)?

  5. (it hurt)?

  6. (we dance)?

  7. (they travel)?

  8. (Emma cook) well?

  9. (Alexander exercise) regularly?

  10. (I look) well?

  11. (you rest) enough?

  12. (William work) too hard?

  13. (they travel) often?

  14. (Anthony go) to sleep too late?

  15. (you bake) cakes?

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh(càng dài càng tốt,mong m.n giúp đỡ)

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • những câu này chia ở quá khứ đơn nhé'

   

  1. Nam (get) dressed and (wash) his face at 6 o’clock.
  2. My house (be) in the country.
  3. Phong’s school (have) 16 classrooms.
  4. I (be) in class 6A. Which class you (be) in?
  5. She (brush) her teeth at 6.30
  6. There (be) 3 floors in our school.
  7. Your room (be) small or big, Lan?
  8. My brother (not live) in Manchester. He (live) in London.
  9. What time your son (get up) every morning?
  10. Your parents (go) to work at 8 o’clock?
  11. We (not have) breakfast at 7.30 every morning.
  12. My father (go ) to work by bike. Sometimes he (walk).
  13. There (be) any flowers behind your house?
  14. Mr. Tam ( not travel) to HCM city by plane. 

  27/02/2019 |   5 Trả lời

 • guess the comparative

  1 Dogs are               than cats.

  2 A sofa is                than a chair

  3 Driving is               than flying

  4 Basketball players are             than soccer players

  5 Canada is              than Brazil

  6 Italian men are                than British men

  01/03/2019 |   6 Trả lời

 • 3. Put the verbs in brackets into the correct tense and add what tense each verb is (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect)

   1. My parents _________________ on holiday in summer (go / always). _______________

  2. __________________ in this town three years ago? (live / you). ________________

  3. Sue _____________ her children to the school every day. (not drive). _______________

  4. Cats ____________ both milk and mice. (like). ___________________

  5. Call Jane and tell her we _____________ in a restaurant tonight. In fact, we’ve already booked a long table. (eat)._______________

  6. 'What __________________ now?' - 'I’m looking at the weather forecast.' (do / you). _______________

  7. __________ students normally _________ to school from Monday to Friday? (go). ________________

  8. I think they _______________ to your sister. (speak – already). _________________

  9. Now I _____________ to you because I ____________ what to do and I __________ your advice.(write - not know - need). ________________ / _________________ / ________________

  10. 'Do you like ___________ ?' - 'Yes, I __________.' (dance – do). _______________ / _____________

                Help me!

  01/03/2019 |   3 Trả lời

 • viết lại các câu sau soa cho nghĩa ko đổi
  1 How much is this hat ? 
  what ..............................
  2 How heavy is your sister ?
  what ....................................
  3. Nam isn't than any neigher is his brother .
  Nam is short.............................
  4. This dictionary í more expensive than that one .
   That dicitionary....................
  5. The film is very interesting. 
  what .......................................
  6 There are eleven classrooms in our school
   Our school ..........................
  7 No one in my class in taller than Peter 
   Peter is ................................
  8. His house is near his school 
  His house isn't ......................................
  9. My bother learns English well
  My bother is .........................
  10 The girl is beautiful
  She ....................................

  01/03/2019 |   3 Trả lời

 • What about visiting Ha Long Bay ?

  Shall ________________________

  Let's ___________________

  viết câu khác có nghĩa giống nó

  01/03/2019 |   6 Trả lời

 • How much a the balls ?

  How much _______________________________

  viết câu khác có nghĩ giống nó

  giúp tớ vs

  01/03/2019 |   6 Trả lời

 • Is there any ........................... in the bottle? Yes there is some

   

  01/03/2019 |   6 Trả lời

 • Every student in thoes five rooms must bring ........................... own books to class

  01/03/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)