YOMEDIA

Lấy ví dụ cho bỏ “e” rồi thêm “-ing”

Lấy ví dụ cho bỏ “e” rồi thêm “-ing”.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 
 
 
 • Ví dụ:             write – writing                      type – typing             come – coming

    bởi Dương Bá Linh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dancing, competing,...

    bởi Thắng Phạm 12/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • I,     khoanh từ phát âm khác

  1    A  iron                            B    rock                    C    right                  D   ring 

  2      A    cow                        B    how                    C now                     D low 

  3     A   what                        B    walk                     C  water                 D  wall

  4     A  decided                     B     washed               C needed                 D invited 

  5     A   looks                     B  keeps                     C  wants                   D hears  

  01/03/2019 |   2 Trả lời

 • Bài 1: Điền vào chỗ trống với don't hoặc doesn't

  1. I .......... like tea.
  2. He .......... play football in the afternoon.
  3. You .......... go to bed at midnight.
  4. They..........do the homework on weekends.
  5. The bus ..........arrive at 8.30 a.m.
  6. My brother ..........finish work at 8 p.m.
  7. Our friends .......... live in a big house.
  8. The cat .......... like me.

  Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

  1. I catch/catches robbers.
  2. My dad is a driver. He always wear/wears a white coat.
  3. They never drink/drinks beer.
  4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
  5. She have/has a pen.
  6. Mary and Marcus cut/cuts people's hair.
  7. Mark usually watch/watches TV before going to bed.
  8. Maria is a teacher. She teach/teaches students.

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch đoạn văn sau:

                                                                                                      My village

  My home village is now different from the village in my father's story. in his story, my village is very poor. 

  Everyone live a hard life that time. People lack of food, of money. Now, it is different. People don't live a hard life anymore. They have enough food, enough money, everyone got a house, and many more things. The only things that doesn't change is sentiment. Everyone always be very happy. They live together, help each other when they need, that is a luxury.

  That makes my village a wonderful place for everyone. People are just farmer, but they solidarity in the face of penury. And when they have money in their hands, they still solidarity they are friendly with others, they are helpful, they are good people. That's about people. 
  Landscape is still like the old days. That river, that mountain. Nature is harmony with people. People live with nature, people product things of nature, and nature always open-handed with people, give them resource for them to build their house. That is what people seek, and they live with it very well. 

  That's all I can say about my home village, in my opinion, my village is a wonderful place. War does not determine who is right, only who is left:" Ask not what your country can do for you but what you can do for your country"

  25/03/2019 |   3 Trả lời

 • talk about a beautiful place in Viet Nam ?

  (ĐỪNG COPY TRÊN MẠNG)

  04/03/2019 |   2 Trả lời

 •  

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • có 1 vị bác sĩ đang kiểm tra  mắt cho 1 cô gái.

  dịch sang TA giúp nha

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chọn từ có cách phát âm khác

  1. A.drive                             B. drip                                       C. drill                             D. drink

  2. A.travel                                  B trap                                          C track                          D trace

  3.  A.dream                        B. dread                                 C treat                           D. stream

  4.A drunk                                    B. drug                                        C.truth                                     D. trust

   

  01/03/2019 |   3 Trả lời

 • wtrite the sentences using the cue words :

  1. she / not have / much time / write / friends 

  2. hoa's sister / listen / music / room / the moment

  3. mrs huệ / children / eating / breakfast / foodstall

  4. your brother / play / volleyball / yard / now /? 

  5. sign / say / that /can't go / this street

  6. who / you / wait/ five / o' clock / afternoon /? 

  7.there / many road signs / our street 

  8. what / your sister / play / morning / ? 

  9 . they / not / listen / music / after dinner 

  10 . you / TV / or / sports / after school /?

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Công thức của thì hiện tại hoàn thanh và hiện tại hoàn thành tiếp diễn!! Giúp mk

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • bài văn viết về món ăn yêu thích[english

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)