YOMEDIA

Lan sometimes (ride) ...............go to school

give the correct tenses of the verks.

1. Lan sometimes (ride) ...............go to school.

2. I usually (go)................to school on foot.

3.(she/walk)...............to school everyday.

4. My parents (not/read)...................a newspaper in the evening

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • give the correct tenses of the verks.

  1. Lan sometimes (ride) ......rides.........go to school.

  2. I usually (go)......go..........to school on foot.

  3.(she/walk)......walks.........to school everyday.

  4. My parents (not/read)........don't read...........a newspaper in the evening

    bởi Trần Thị Hồng Nhung 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. rides
  2. go
  3. She walks
  4. don't read

    bởi Nguyễn Bo 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • write the correct word

  1 .................... is your birthday ?

  2 ................... do you eat for breakfast ?

  3.................... jacket is this ?

  4..................... is your best friend ?

  5 ..................... is your house ?

  6 ...................... is you favourite colour ?

  7 ...................... do lessons finish ?

  8 .................. is your favourite teacher ?

  9 ....................... do your grandparents live ?

  10 .................... pencils are these ?

  11 ................... do you usually get up ?

  12 .......................... is your dad 's name ?

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • dung cac tu goi y viet thanh cau hoan chinh

  1.trafficp-lights/changing/green/red/now

  2.you/go/school/bus/every day?

  3.there/lake/next/our house

  4.what time/Mai/often/leave/her house?

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Write complete sentences, using the following sets of words and phrases.

  1. you/ like / watch / TV now? //

  =>

  2. They / wash / the bike / when / I / come / yesterday //

  =>

  3. She often / spend / an hour / prepare / her lessons //

  =>

  4. Tom / play / tennis / five / year / now //

  =>

  5. He / not / rich / travel everywhere / taxi //

  =>

  End

  Mong mọi người giúp mình làm hoàn thành các câu trên! Xin cám ơn mọi người.

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Talk about your plan this weekend.

  nói về kế hoạch của bạn vào cuối tuần này.

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • trang is a teacher. she teaches at a small school in the village. she gets up at six. every morning she leaves the house at quarter to seven. the school is not near her house, so she goes to work by bicycle. her class starts at seven and ends at eleven. my sister rides home and has lunch at quarter to twelve.

  1. what does trang do?

  ...................................

  2. where does she teach?

  ...................................

  3. what time does she get up?

  ....................................

  4. is the school near her house?

  ....................................

  5. how does she go to work?

  ...................................

  21/08/2019 |   2 Trả lời

 • 1. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:

  Hi, I'm Nam. I am going to visit my grandparents his weekend. They live in the countryside. I'm going to stay there for two days. I'm going to plant some flowers in the garden near the house.

  1. Who is he going to visit this weekend?

  2. Where do his grandparents live?

  3. How long is he going to stay there?

  4. What is he going to plant in the garden?

  2. Khoanh tròn vào chữ cái những từ được in đậm:

  1. station cinema place late

  2. left zebra next wet

  3. near hear ear ahead

  4. excuse must sun junction

  5. evening desk welcome next

  6. live music listen decide

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Read and circle

  1 i get up in / at 7 o'clock

  2 tom does his homework in / on the afternoon

  3 my birthday is on / in may 15 th

  4 manos goes to bed on / at 10 o'clock

  5 i drink milk in / at the morning

  6 she goes to work on /at 8 o'clock every day

  7 lessons start on /at 9 o'clock

  8 he watches Tv on / in the evening

  9 what do you usually do on /at saturdays ?

  10 is your birthday on / in july

  11 it's cold on / in the winter

  12 she always has lunch on /at noon

  13 we fly a kite in / at the spring

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • câu hỏi này là về tiếng anh, cách điền trợ đồng từ do / does, was/ were

  em không hiểu làm sao để điền trợ đồng từ cho đúng

  ví dụ như : The bus........ arrive at 8.30 a.m.

  thì mình phải điền doesn’t vô chỗ trống

  nhưng làm sao để biết chữ the bus là phải điền doesn't ạ?

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Đổi các câu sau sang thể nghi vấn và phủ điịnh :

  1) Mai usually goes to the movies on Sundays

  ->

  ->

  2) Nam always has some eggs for breakfast.

  ->

  ->

  ~Giúp mik giải các câu trên với . 8'10p.m mik sẽ quay lại ~

  kí tên : Fan Tae Tae

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • ghi 10 DT chỉ chương trình TV và 10 TT để miêu tả chương trình TV

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)