AMBIENT
UREKA

I. Đặt câu hỏi với "What" và trả lời theo từ gợi ý1.

I. Đặt câu hỏi với "What" và trả lời theo từ gợi ý

1. this/ clock 

-_____________________________________?

-_____________________________________

2. these/ chairs

-_____________________________________?

-_____________________________________

3. that/ telephone

-_____________________________________?

-_____________________________________

4. those/ lamp

-____________________________________?

-____________________________________

5. that/ house

-____________________________________?

-____________________________________

II.Điền vào chỗ trống từ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. ______ Mr Nam a teacher? Yes,______ is

2. What are you? __________ a student

3. Are ________ nurses? Yes, we _______

4. Who is that? ________ Linh

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • I. Đặt câu hỏi với "What" và trả lời theo từ gợi ý

  1. this/ clock 

  -_______What is this______________________________?

  -_____This is a clock ________________________________

  2. these/ chairs

  -_______What are these______________________________?

  -__These are chairs___________________________________

  3. that/ telephone

  -_____What is that________________________________?

  -__That _is a telephone__________________________________

  4. those/ lamp

  -_____What are those_______________________________?

  -__Those are lamps__________________________________

  5. that/ house

  -_____What is that_______________________________?

  -____That is a house________________________________

  II.Điền vào chỗ trống từ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh

  1. ___Is___ Mr Nam a teacher? Yes,___he___ is

  2. What are you? ___I am_______ a student

  3. Are ___you_____ nurses? Yes, we __are_____

  4. Who is that? ___That is_____ Linh

    bởi Đinh Diệu Diễm My 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON