YOMEDIA
VIDEO

Give the correct form of the words in brackets.

Give the correct form of the words in brackets.

1.      She isn’t (rich) woman in the world.

2.      It’s (dark) now than three hours ago.

3.      I feel (happy) today than yesterday.

4.      She smiled (happy) than before.

5.      This girl dances (graceful) of all.

6.      John is (short) than Paul.

7.      Ms Black is (tall) than Ms Laura.

8.      Jane has got (short) hair in the class.

9.      Ms Edwards is (old) than Linda.

10.  Our English classroom is (nice) at school. 

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (4)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1