ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Fill in the blanks eith Do, Does, Did, Is, Are, Were or Was Where.....she do?

Fill in the blanks eith Do, Does, Did, Is, Are, Were or Was

1. Where..... she do?

2. What......she wear yesterday?

3. How many books.....he have?

4. When.....Dan often eat dinner?

5. ...... you a translator?

6. ...... you like listening to music?

7. ...... she beautiful?

8. What ..... He do?

9. How often..... you cook dinner?

10. ......... Jenny tired?

11. How much water..... he need?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (12)

 
 
 
 • Fill in the blanks eith Do, Does, Did, Is, Are, Were or Was

  1. Where...does.. she do?

  2. What..did...she wear yesterday?

  3. How many books...does..he have?

  4. When..does...Dan often eat dinner?

  5. ...Are... you a translator?

  6. ...Do... you like listening to music?

  7. ...Is... she beautiful?

  8. What ..does... He do?

  9. How often..do... you cook dinner?

  10. ...Does...... Jenny tired?

  11. How much water...does.. he need?

    bởi Tên Ák Không Biết 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.does                6.Do                  11.does

  2.did                  7.Is

  3.does                8.does

  4.does                9.do

  5.Are                 10.Is

               

   

    bởi Ly Nguyễn 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, does

  2, did

  3, dóes

   

    bởi Tuyền Khúc 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1) DOES

  2)DID

  3)DOES

  5)ARE

  6)DO

  7)IS

  8)DOES

  9)DO

  Chắc là thế . sorry

    bởi Triệu Thị Huyền Trang 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, does

  2, did

  3, does

    bởi Tuyền Khúc 18/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 Does

    bởi Trịnh Đức Anh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Where does  she do?

  2. What did she wear yesterday?

  3. How many books does he have?

  4. When does Dan often eat dinner?

  5. Are you a translator?

  6. Do you like listening to music?

  7. Is she beautiful?

  8. What does He do?

  9. How often do you cook dinner?

  10. Does Jenny tired?

  11. How much water does he need?

    bởi văn độ 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 •  EX 1. Use the words given to complete the sentences, using the present perfect tense.

  1. You/ take/ medicine/ yet/?      -> Have you ever taken the medicine yet?

  2. She/ live/ London/ 1985.         -> …She has lived in London since 1985…………………………………………………………

  3. I/ know/ her/ January         -> ………………………………………………………………

  4. They / buy/ a new house/ April  -> …………………………………………………………

  5. We/ not see/ each other/ 10 years. -> ………………………………………………………

  6. She/ live/ her parents / up to now.  -> ………………………………………………………

  7. Mr Clark/ work/ in the bank/ so far?. -> ……………………………………………………

  8. Tom and Joan/ go/ France/ last Summer.   -> ………………………………………………

  13/06/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1