Dùng từ gợi ý để viết các câu hoàn chỉnh: Her brother / hungry . He would like / bowl / noodles

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 29/11/2018

Dùng từ gợi ý để viết các câu hoàn chỉnh

1 Her brother / hungry . He would like / bowl / noodles

2 She / want / a box of chocolates / but / she / not / want a dozen of oranges

3 His sister / need / 10 kilos / rice / half / kilo / meat

4 Minh / would like / chicken / vegetables / for lunch

5 Mai / like / a glass / orange juice

6 Lan's favorite drink / lemonade

Câu trả lời (3)

 • Dùng từ gợi ý để viết các câu hoàn chỉnh

  1 Her brother / hungry . He would like / bowl / noodles

  =>Her brother is hungry.He would like a bowl of noodles

  2 She / want / a box of chocolates / but / she / not / want a dozen of oranges

  =>She wants a box of chocolates but she doesn't want a dozen of oranges

  3 His sister / need / 10 kilos / rice / half / kilo / meat

  =>His sister needs 10 kilos of rice and a half kilo of meat

  4 Minh / would like / chicken / vegetables / for lunch

  =>Minh would like some chicken and vegetables for lunch

  5 Mai / like / a glass / orange juice

  =>Mai would like a glass of orange juice

  6 Lan's favorite drink / lemonade

  =>Lan's favorite drink is lemonade

  bởi Nguyễn Phương 29/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1/Her brother is hungry.He would like a bowl of noodles

  2/She wants a box of chocolates but she doesn't want a dozen of oranges

  3/His sister needs 10 kilos of rice and a half kilo of meat

  4/Minh would like some chicken and vegetables for lunch

  5/Mai would like a glass of orange juice.

  6/Lan's favourite drink is lemonade

  bởi Ngô Huỳnh Anh 19/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan