YOMEDIA

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Where ...... you live

Where ... you live 

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 
 
 
 • Có 2 dạng ở đây
  Where+ To be( Am. is. are)
  Theo câu ở trên thì
  You-are
  They-are
  We-are
  i-am
  She+ He+ it-is
  Theo trên thì You nên sẽ+ với are nếu là câu hỏi phải có dấu chấm hỏi và động từ to be đứng trước nếu là câu trả lời thì đứng sau 

    bởi Phương Linh 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • do

    bởi No Name 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • He ... went to the movie

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • She .. a doctor

  27/02/2019 |   5 Trả lời

 • Chia dong tu trong ngoac don:                                                                                                                                                                                       1:She ( buy)____a new key now?                                                                        2:At themoment ; we ( learn)_____English.                                 3:He ( wash)_____the face avery morning.                                                        4:Mary ( come)_____fran USA.                                                   5:There ( be)___some nice panitings in the living room.                                  6:Be quiet ! The children ( sleep)______in the next room.       7:Mai ( not / eat)______the fish and meat?                                                        8:He ( go)____the cinema now?                                                 9:Right now I ( attenal)_______class.                                                                 10:She ( wash)_____her hands? Yes.She ( do)____.

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • chia các động từ

  A : where (1) you (come) from ?

  B : I(2) (come) from Tokyo

  A : (3) You ( live) in Tokyo

  B : No , I (4) ( not live ) in Tokyo . I (5) (live) in Nagasaki

  A : what (6) you (do) ? 

  B : I'm an accountant . I (7) (work) for sony

  A : How often (8) you ( travel) to England ? 

  B : I (9) ( not come ) here very often

   

  CHIA DÙM NHA , VUI VẺ NHÉheheok

  01/03/2019 |   3 Trả lời

 • Viết mọt đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • viết 10 từ tiếng anh chỉ màu sắc, 10 từ chỉ con vật, 10 từ chỉ đồ ăn và thức uống, 10 từ chỉ đồ vật,10 từ chỉ địa điểm và 10 từ chỉ số đếm

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • từ nông trại đọc trong TAnh là gì vậy?

  27/02/2019 |   5 Trả lời

 • I.Tìm và sửa lỗi trong các câu sau

  1. Thay are not play soccer now ->

  2. Mai and Anh washes the dishes everyday ->

  3. The childen play games usually in the afternoon ->

  II.Sắp xếp những từ sau

  1. a / sister / does / want / your / blue / ruler ? ->

  2. do / Nam / and / Mai / what want ? ->

  3. the / it / fall / is / cool / often ->

  4. often / exercise / morning / how / does / she / do / winter / in / the ? - >

  5. Vy / does / often / what / have / breakfast / for / ->

  6. usually / on / do / mondays / you / to / go / school ? ->

  7. Mary / two / and / milk / glasses / Tom / of / want ->

  8. often / she / go does / how / cinema / to / the ? ->

   

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại

  My brother loves joining my dad in to mend things around the house at weekends

  28/02/2019 |   4 Trả lời

 • tìm từ sai và sửa lại
   1 There are two benchs in my room .
  ...................................................
  2 Mr Ha isn't live in a house in the country .
  .................................................................
   3 The Browns are traveling to HO CHI MINH City in train.
  .......................................................................
  4 There aren't a frees to the left of Lan's house.
  .....................................................................
  5 That's my sister over there . She stands near the window.
  ..............................................................
  6 Do you know how many teacher does your school have ?
  ...............................................................
  7 I'm twenty - one year old and I'm student .
  ........................................................
  8 This is Tuan . He is me classmate .
  .......................................................
  9 Our classroom is on the three floor .
  ...........................................................

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)