ADMICRO

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: What about .......today?

what about ...today?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • What about .....swimming....today?

  Câu này là câu đề nghị!!

  Let's+V

  = What/How about +V+ing.....?

  =Why don't we +V.....?

    bởi Thùy Duyên Phạm Trang 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • đien 1 từ thôi nhé

  Do you use an alarm               to wake up in the morning ?

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • discribe your best vacation 

  giúp mình nha

  25/03/2019 |   1 Trả lời

 • Cách thêm e, es sau động từ.

  các cậu giúp tớ với mai tớ phải nộp rùi

  TIẾNG ANH nhé!

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • đặt câu hỏi cho từ gạch chân
  1 It's about two kilometers from my house to the movie theater
  2 His father is an architect
  3 we will go camping next sunday
  4 My addess is 2/10B Ly Thuong Kiet Street
  5 They are often go to school by bike 
  6 Nam is studying Math
  7 Her date of birth is on August 22 
  8 She will be fifteen on her next birthday
  9 My father works in Thong Nhat factoy
   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Write about your dream school.

  Bài này e phải nói trc lớp nên mn giúp e nhé. Đừng viết dài quá và ko copy ở trên mạng.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chọn những từ phát âm khác với những từ còn lại

  1.        A. idea                      B. teacher                         C. beach                           D.meat

  2.        A.camp                    B.coffee                              C. citadel                         D.cake

  3.        A. What                    B.Why                                C.When                          D.Who

  4.        A.twice                    B,swim                                C.picnic                           D.skip

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Mấy bn ơi giúp mk vs! 

  Viết 1 đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh giới thiệu(và bày tỏ tình cảm của mk) về mẹ.Sử dụng những từ ngữ chỉ dành cho những học sinh tiểu học nhé!(Thằng e mk cứ đòi) 

                                                 ​​Thank you very much!hehe

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

  1. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

  => I needn’t………

  2. The trains couldn’t run because of the snow.

  => The snow………………………………………………………………

  3. I didn’t arrived in time to see him.

  => I wasn’t early………………………………………………………….

  4. I’m sorry I was rude to you yesterday.

  => I apologize……………………………………………………………..

  5. She didn’t hurry, so she missed the train.

  => If……………………………………………………………………….

  6. Barbara is the best tennis-player in the club.

  => No one…………………………………………………………………

  7. I haven’t seen that man here before.

  => It’s……………………………………………………………………..

  8. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

  => The furniture was too………………………………………………….

  9. The robbers made the bank manager hand over on the money.

  => The bank manager……………………………………………………..

  10. Tom learned to drive when he was nineteen.

  => Tom has………………………………………………………………..

  11. She had never been so unhappy before.

  => She was unhappier……………………………………………………..

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • A writing : describe your best vacation(20-30 words)

  comple the sentence with one world

  1 Do you                         the piano very well?

  2 I was so tired last night.I             for 10 hours

  3 Have you been to a new department                  in town?

  - They sell everything    

  ok

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

  1. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

  => John suggested……………………………………………………………………………………..

  2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

   

  => Despite his…………………………………………………………………………………………..

  3. I haven’t eaten this kind of food before.

  => This is the first………………………………………………………………………………..

  4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

  => Plans…………………………………………………………………………………………………

  5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

  => You……………………………………………………………………………………………………

  6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

  => The journalist wanted to know………………………………………………………………

  7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

  => The meat was………………………………………………………..

  8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

  => Professor Van Helsing……………………………………………………………………..

  9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

  => If you………………………………………………………..

  10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

  => Peter asked if……………………………………………………………..

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)