YOMEDIA

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: He has a bag ______________ mail on his motorbike

Điền vào chỗ trống một giớ từ phù hợp :

  He has a bag ______________ mail on his motorbike.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (9)

 
 
 
 • of
   

    bởi Trần Kha 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • he has a bag with mail on his motorbike

    bởi @%$ Đạo 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • He has a bag of mail on his motorbike

    bởi phùng kim huy 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • with

    bởi Gia Phuc 23/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • with

  vì of dc sử dụng để làm từ cái gì

    bởi No Name 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • with

    bởi Thắng Phạm 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • There is a scarf with red and blue .......... on the snowman.(chỗ chấm có 7 chữ cái)

  Help me!!!!!bucminhkhocroi

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • I Verb  tenses

  1 Would you like ........... ( drink ) some juice 

  2  ......( Not go ) skiing in this weather . It .........( snow ) so heavily now 

  3 She .........( not usually talk )  about  hersefl 

  4 Where  ...............they ............(meet )  tomorrow   ?  - I ..............( not know )

  5 She ................( not have ) a happy childhood  when  she was young

  6 Look ! the star ............. ( come )  in 

  7 ...............( be )  she  in England  last month 

  II  Word  form 

  1 What do you think about this cartoon ?  - It is ...........                                                    ENTERTAIN 

  2  He is a ........... He gives weather forecast information                                                   WEATHER 

  3  What is your ...............game show                                                                               FAVOUR

  4 I often watch  comedies  for my ..............                                                                     ENTERTAIN 

  5 your gift brings me ...............                                                                                        HAPPY 

  6 ....................! I hear that you won  the first  prize                                                          CONGRATULATE

  làm giúp mình đi mình lì xì cho Bài tập Ngoại ngữ

  27/02/2019 |   4 Trả lời

 • tìm lỗi sai và sửa lại

  she needs some coffeeand a little biscuits 

  27/02/2019 |   10 Trả lời

 • Thanks a ...!-You are welcome!

  giúp mik với

  06/03/2019 |   13 Trả lời

 • *Shools here often plans to improve water safety aware......  for children.(chỗ 3 chấm viết liền với aware nhé)

  *The meal we have in the morning is called ................

  *He got up very early and ran .................. to the kitchen

  *I am glad to hear you ...... doing well 

  *Edward can take .................. photos

  Giúp mình với nha, thanksok

  27/02/2019 |   5 Trả lời

 • Fill the blank: _YMNAST

   

  06/03/2019 |   11 Trả lời

 • mối cau có 1 lỗi sai em hãy tìm và chữa lại co đúng

  we are pollute the land the rivers and the oceans

  she need some coffe and a little biscuits 

  27/02/2019 |   6 Trả lời

 • Dịch đoạn văn sau:

  Xin chào tất cả các bạn. Tên của mình là Huyên. Như bạn có thể thấy, thời tiết hôm nay rất tốt.Có nhiều nắng và bầu trời cũng rất trong xanh nữa, các bạn ạ! Trong bức tranh, ba của mình thì đang đọc báo. Mẹ của mình thì đang nghe máy radio. Cả ba và mẹ mình đều đang ngồi trên ghế (ghế dài). Anh trai của mình thì đang chơi đàn ghi ta. Mình và em gái mình thì đang đọc sách. 

  25/03/2019 |   4 Trả lời

 •  Ex1: choose the best answer :

  1) Fall means ................................. in British english 

  A. summer                          B) winter              C)  spring                     D) autumn

  2) Don't forget to buy five .................of bread!

  A.bottles                   B.loaves                 C. cans               D.bars 

  3) There is a .....................water in the bottle.

  A. much             B.lot               C.little                   D.few

  Giải thích hộ mk là tại sao chọn đáp án đó nhé

  27/02/2019 |   8 Trả lời

 • What is your favourite programme?

  Tell me your favourite programme.( nhớ dài lên nhé)

  06/03/2019 |   5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)