AMBIENT
UREKA

Điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống: What does he do ...........waste food?

Ex1 :Em hãy điền một giới từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau 

1 : What does he do ...........waste food ?

2 : You should put trash .... trash can 

3 : Where does the air population come ........?

4 : Don't throw empty bottles ................the steet

5 : What are people doing ...the environment

6 : The population ........ the world is growing 

7 : People collect waste food and feet it ...........pigs

8 : Which ...... these things do factories recycle ?

9 : Saving the Earth is the job ........ all people

10 :Superlan pulls the skip away ............ the rocks

Các bạn giải nhanh giùm mik nhá!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1 : What does he do with waste food ?

  2 : You should put trash in trash can. 

  3 : Where does the air pollution come from?

  4 : Don't throw empty bottles on the street.

  5 : What are people doing the to environment?

  6 : The population of the world is growing.

  7 : People collect waste food and feed it to pigs

  8 : Which of these things do factories recycle ?

  9 : Saving the Earth is the job of all people

  10 : Superlan pulls the skip away from the rocks.

  Chúc bạn học tốtok

    bởi Phuong's Anh's 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON