ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Dịch: Đoạn văn ngắn

Dịch dùm nha

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (9)

 
 
 
 • Phong: Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa.

  Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng.

  Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

  Mẹ Phong: Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

  Vy: Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  Phong: Chờ mình chút.

  Vy: À, mình có một bạn mới. Đây là Duy.

  Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp bạn.

  Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp bạn. Bây giờ mình sông ở đây. Mình học cùng trường với bạn.

  Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất tuyệt - rồi bạn sẽ thấy. Hm, cặp đi học của bạn trông nặng vậy.

  Duy: Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

  Phong: Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật.

  Duy: Cảm ơn Phong.

  Phong: Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

  Vy: Được, Phong.

   

    bởi Vua Ảo Tưởng 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phong: Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa.

  Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng.

  Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

  Mẹ Phong: Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

  Vy: Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  Phong: Chờ mình chút.

  Vy: À, mình có một bạn mới. Đây là Duy.

  Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp bạn.

  Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp bạn. Bây giờ mình sông ở đây. Mình học cùng trường với bạn.

  Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất tuyệt - rồi bạn sẽ thấy. Hm, cặp đi học của bạn trông nặng vậy.

  Duy: Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

  Phong: Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật.

  Duy: Cảm ơn Phong.

  Phong: Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

  Vy: Được, Phong.

    bởi Cỏ Bốn Lá 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phong: Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa.

  Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng.

  Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

  Mẹ Phong : Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

  Vy: Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  Phong: Chờ mình chút. Vy: À, mình có một bạn mới. Đây là Duy.

  Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp bạn.

  Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp bạn. Bây giờ mình sông ở đây. Mình học cùng trường với bạn.

  Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất tuyệt - rồi bạn sẽ thấy. Hm, cặp đi học của bạn trông nặng vậy.

  Duy: Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

  Phong: Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật.

  Duy: Cảm ơn Phong. 

  Phong: Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

  Vy: được phong

    bởi Thu Huong 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • https://translate.google.com/

  Link đây, sang nên bạn ơi :)

    bởi Vũ Nhược Ann 08/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Phong: Ô, ai đó đang gõ cửa kìa.

  Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng.

  Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

  Mẹ Phong : Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

  Vy: Chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

  Phong: Chờ tớ chút. Vy: À, tớ có một bạn mới. Đây là Duy.

  Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp cậu

  Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp cậu. Bây giờ tớ sông ở đây. tớ học cùng trường với cậu

  Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất vui - rồi cậu sẽ thấy. Hm, cặp đi học của cậu nhìn nặng vậy.

  Duy: Đúng rồi. tớ có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

  Phong: Và cậu đang mặc đồng phục mới kìa. Trông cậu sáng sủa thật.

  Duy: Cảm ơn Phong. 

  Phong: Để tớ mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

  Vy: được, bạn phong

    bởi Thu Thu 09/07/2019
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • Phong: Ô, ai đó đang gõ cửa kìa.

  Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế.

  Phong đang ăn sáng.

  Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này.

  Mẹ Phong : Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu.

  Vy: Chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

  Phong: Chờ tớ chút. Vy: À, tớ có một bạn mới. Đây là Duy.

  Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp cậu

  Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp cậu. Bây giờ tớ sông ở đây. tớ học cùng trường với cậu

  Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất vui - rồi cậu sẽ thấy. Hm, cặp đi học của cậu nhìn nặng vậy.

  Duy: Đúng rồi. tớ có vở mới, máy tính mới, và bút mới.

  Phong: Và cậu đang mặc đồng phục mới kìa. Trông cậu sáng sủa thật.

  Duy: Cảm ơn Phong.

  Phong: Để tớ mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi.

  Vy: được, bạn phong

    bởi văn độ 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phong: Ồ, ai đó đang gõ cửa kìa. Mẹ Phong: Chào Vy, cháu đến sớm thế. Phong đang ăn sáng. Vy: Chào bác Nguyên. Ồ, cháu xin lỗi. Cháu rất phấn khởi về ngày đầu tiên đi học trường này. Mẹ Phong : Ha ha, bác hiểu. Vào đi cháu. Vy: Chào Phong. Bạn đã sẵn sàng chưa? Phong: Chờ mình chút. Vy: À, mình có một bạn mới. Đây là Duy. Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp bạn. Duy: Chào Phong. Rất vui được gặp bạn. Bây giờ mình sông ở đây. Mình học cùng trường với bạn. Phong: Hay thật. Trường học sẽ rất tuyệt - rồi bạn sẽ thấy. Hm, cặp đi học của bạn trông nặng vậy. Duy: Đúng rồi. Mình có vở mới, máy tính mới, và bút mới. Phong: Và bạn đang mặc đồng phục mới kìa. Trông bạn sáng sủa thật. Duy: Cảm ơn Phong. Phong: Để mình mặc đồng phục. Rồi chúng ta đi. Vy: được phong

    bởi bùi nhân 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu cuối là

  được bạn phong

    bởi Nguyễn Đức Thuận 03/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 •  EX 1. Use the words given to complete the sentences, using the present perfect tense.

  1. You/ take/ medicine/ yet/?      -> Have you ever taken the medicine yet?

  2. She/ live/ London/ 1985.         -> …She has lived in London since 1985…………………………………………………………

  3. I/ know/ her/ January         -> ………………………………………………………………

  4. They / buy/ a new house/ April  -> …………………………………………………………

  5. We/ not see/ each other/ 10 years. -> ………………………………………………………

  6. She/ live/ her parents / up to now.  -> ………………………………………………………

  7. Mr Clark/ work/ in the bank/ so far?. -> ……………………………………………………

  8. Tom and Joan/ go/ France/ last Summer.   -> ………………………………………………

  13/06/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1