AMBIENT
UREKA

Dấu hiệu xác định thì hiện tại hoàn thành

Làm ơn cho mình biết các từ biểu hiện DẤU HIỆU xác định THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH!!!haha

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 • *Đứng đầu câu:

  -How long: bao lâu

  -Up/still to now: Cho đến giờ

  +Ex-how long:How long have you lived in Hue?

  +Ex-up/still to now:Up/still to now,I haven't met him.

  * Đứng giữa have,has và PII:

    Just: vừa mới

    Ever:đã từng

    Never:không bao giờ

    Already:Đã rồi

   +Ex: She has never gone home to HCM city.

  *Đứng cuối câu:

     Yet: chưa

     Before:Trước đây

     Already:Đã rồi

     Lately = recently:gần đây vừa mới

     For a long time = for ages: lâu rồi

     For+ khoảng thời gian: khoảng được

     Since+ mốc thời gian: từ

   +Ex:They have ready that book before.

    bởi Lê Thị Huệ 25/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động vừa mới xay ra.

  Thì HTHT diễn tả sự việc diễn ra ở quá khứ và hiện tại vẫn còn.

  Dấu hiệu: already, yet, ever, for, since...

    bởi Thắng Phạm 07/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dấu hiệu: already, yet, ever, for, since...

    bởi Chu Chu 08/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON