YOMEDIA

Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết các thì

  Ị Thì HTĐ
  a ,Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như : 
  - always, usually , often, sometime, selldom , rarely , never .
  - every morning , every day , every month/year...
  - once/ twice/three times , a/per day , a week....
  b, ngoài ra THTĐ cũng được dùng để nói về tương lai( khi nói về thời gian biểu và chương trình ấn định ) 
  Ở cách dùng này ta có thể dùng một số trạng từ chỉ thời gian ở tương lai 
  eg ;- Tomorrow is Friday 
  - the train leaves the station from Ha Noi to Viet Tri at 3p.m to 5 p.m 
  II. Thì HTTD 
  a,Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói . Với cách dùng này ta sẽ có trạng từ để nhận biết như :now 
  Ngoài ra ở cách sử dụng này còn có thể đi với các động từ mệnh lệnh như :
  - Look ! , listen !, Be quiet !, Becareful !, Don't make noise !, Keep silent!....
  b, THTTD còn dùng để diễn tả hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói . Với cách dùng này cũng có những trạng từ để nhận biết như :
  - at the moment , at the present , to day ,...
  Note ; 
  1.THTTD còn có cách dùng để diễn tả dự định tương lai. 
  eg: I am having a test to morrow
  2. THTTD còn được dùng để diễn tả sự phàn nàn về một việc gì đó liên tục xảy ra quanh thời điểm nói . Cách dùng này sẽ dùng vớialways.
  eg : Nam is always going to school late. 
  - They are talking in class.
  3. THTTD đôi khi cũng đi kèm với các tình huống khác nhau ;
  eg1: A: Where 's Mai ?
  B :She is in her room .
  eg2 : It's 9 o'clock in the morning . I am staying at home .
  eg3: It's lovely day.The sun is shining and the birds are singing
  III, TTLĐ.
  1. TTLĐ được dùng một hành động sự việc xảy ra trong tương lại Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ t/g như:
  tomorrow , next day/week/ year/ century....
  2. TTLĐ còn dùng dể đưa ra các dự đoán về các sự việc trong tương lai với những động từ( dấu hiệu nhận biết ) 
  - think , besure, believe , expect , wonder, suppse...
  eg: A: She is working very hard . 
  B: I think she will pass the exam easily 
  - you must meet Lan . I'm sure you will like her   3. Thì tương lai đơn còn được sử dụng trong câu điều kiện loại 1cùng với thì HHĐ 
  eg: If the weather is fine , we will go for a picnic .
  Note : trong trường hợp này để nhận ra được thì của câu thì phải dựa vào vế trước hoặc vế sau của câu để xác định đây là câu điều kiện loại 1 . Và trong câu laọi này thìThường vế ngay sau If sẽ chia ở thì HTĐ , vế còn lại sẽ chia ở thì TLĐ .

  IV, Thì TLG 
  1.THì TLG được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai mà đã được quyết định từ trước , hoặc có kế hoạch từ trước .
  eg: She's bought a planticket. Sheis going to fly to Lon don .
  Với cách dùng này không có đấu hiệu nhận biết mà ta phải dựa vào câu trước đó mang ý nghĩa như thế nào , nếu không thì ta sẽ dùng TLĐ
  Note : Việc phân biệt các thì TLĐ, thì HTTD , thì TLG đôi khi là rất khó khăn khi cả ba đều mang nghĩa tương lai và có thể mang các trạng từ t/g chỉ tương lainhư trên ta đã nói.
  + Nhưng lưu ý là thì TLĐ chỉ dùng khi hành động trong tương lai đó không được quyết dịnh hay có kế hoạch từ trước mà được quyết định ngay lúc đó 
  eg : A; Would you like to have a drink?
  B: I willl have mineral water
  + Còn đối với thì TLĐ thì hành động sẽ xảy ra trong tương lai này đã được quyết định từ trước. Hoặc nó còn được sử dụng để diễn tả những hành động sắp xảy ra trong tương mà hiện tượng của nó đã xuất hiện ở hiện tại. 
  eg: There are black clounds in the sky. Its going to rain
  + Với thì HTTD ta chỉ dùng khi nói việc gì đó đã được bố trí , thu xếp làm( diễn tả môọ sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần )
  eg: I'm visiting my grand mother tomorrow.
  V, Thì Tương lai tiếp diễn 
  Đối với thì này thì để phân biệt bạn phải dựa vào cách sử dụng của nó và phải dịch câu văn đó ra 
  Tuy nhiên bạn có thể lưu ý một số điểm như sau :
  1.Thì TLTD thường đi với thời gian cụ thể trong tương lai 
  eg: At 10p.m tomorrow , I will be learning math information technology
  2.Thì TLTD còn được dùng để diễn tả hành động hay sự việc sẽ xảy ravà kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai .( thường đi với trạng từ all morning/day/ moth.....)
  eg:I will be staying at home all mỏning .

  VI , Thì tương lai hoàn thành 
  Đối với thì này có cách dùng là
  1.Thì TLHT dùng để diễn tả hành động hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai .
  -Cách dùng này thường đi với giới từ by +1 mốc thời gian ( by 5p.m/by October/ by at the end of November / by the time ... )
  eg: I will have finished tí exercire by 5.pm .
  2.thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động sẽ được hoàn tất trước một hành động khác trong tương lai .
  - cách dùng này thường đi với ( when, before , after , as soon as ....) nhưng vẫn đòi hỏi ta phải dịch nghĩa để nhận diện đây là hành động sẽ xảy ra trong tương lai .
  eg: I will have cooked dinner before my mother comes back home .
  Note : trong trường hợp này thì chỉ có một vế là TLHT còn vế kia mặc dù mang nghĩa tương lai nhưng nó không được sử dụng thì tương lai .

  VII, Thì quá khứ đơn 
  1.Đối với thì này thì thường đi kèm với các cụm trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian như : yesterday, last ..., ago, two day / year/ ..+ago , number +year(s)+ago hoặc là năm cụ thể như in 1996/1678/2008...
  2. Dùng thể hiện mong ước ở hiện tại
  wish+ mệnh đề ở dạng quá khứ 
  3. dùng trong câu điều kiện loại II
  If+ MĐ quá khứ , would +V
  4. dùng với công thức 
  Would you mind if I + MĐ quá khứ 
  Would rather + MĐ quá khứ 
  VIII, Quá khứ tiếp diễn 
  1.Thường diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ 
  thường đi với 
  at+ 8a.m/3p.m/5a.m...+yesterday/ last...
  " at this/that time + yesterday/last...
  2. Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra giữa 2 thời điểm giới hạn về thời gian trong quá khứ , thường đi với :
  between ...and ...last.../yesterday...
  from....to... ( from Monday to saturday)
  All ... ( all yesterday, all lastweek..)
  The whole of ...( the whole of yesterday )

  eg : From 7.pm to 9p.m I was waching TV
  3.Dùng với when ( diễn tả hành động đang xảy ra ở trong quá khứ thì hành động khác xảy đến )
  Note : hành động xảy đén dùng thì QKĐ .
  eg: When I came home , my parent was having a dinner .
  4.Diễn tả 2 hay nhiều hành động xảy ra song song trong quá khứ 
  thường đi với while /as..
  eg :My father was reading news paper while my mother was cooking dinner.
  IX ,Thì quá khứ hoàn thành 
  1.Dùng để diễn tả mọt hành động đã hoàn tất tại một thời điểm trong quá khứ hoặc trước hành động khác trong quá khứ 
  - Cách dùng này thường kết hợp với các liên từ như ( after , before. when ,until , as soon as , by ..)
  eg : By 10 p.m yesterday I had finished my home work 
  eg : She went to England after she had studied English.
  Note : Hai hành động xảy ra trong quá khứ , hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành , hành động xảy ra sau thì dùng thì QKĐ .
  2.Dùng với giới từ "for" ( diễn tả hành động đã xảy ra nhưng chưa hoàn tất trong quá khứ thì một hành dộng khác xảy đến )
  eg : By August last year he had worked in that factory for ten year .
  X , Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 
  1. Diễn tả hành động kéo dài trong quá khứ dến khi có hành đọng thứ hai xảy ra . Đi với "for" + time , before..
  eg: When I left last job , I had been working there for four years.
  Eg : Before I came , they have been talking with each other.Các bài viết liên quan:banh

    bởi Tên Ák Không Biết 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • she has five...........in the morning and three in the afternoon 

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 •  

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Write a short paragraph from 5 to 8 sentences about traditional Tet in Vietnam 

  Please, help me ok

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • my father has a.............computer.                   (port)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 •  a new school (build)...........near our school now

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1. I have move this house in 2008

  2. What did you do this morning?

  3. I didn't have any news for him when he left for london 

  4. Were you able todrive a car some years ago?

  5. How was everything when you cooked the dinner ?

                Rewrite these sentences ( simple past - present perfect)

               viết lại những câu sau (quá khứ đơn - hiện tại hoàn thành)

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 • SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR

  I. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D

  1. We always need more players. Why don’t you come ………………?

  A. on                                    B. along                        C. with                         D. after

  2. Will you be home …………..dinner tonight?

  A. to                                    B. for                           C. at                             D. on

  3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..

  A. act                                   B. action                       C. activity                     D. deed

  4. Do you go out ………..?

  A. in the afternoon on Fridays                                   B. on Fridays  in the afternoon

  C. on afternoons Friday                                            D. on Friday afternoons

  5. …………….lives in a very big house

  A. A Queen of England                                             B. Queen of England

  C. The Queen of the England                                    D. the Queen of England

  6. On Sunday mornings I stay in bed …………..8 o’clock.

  A. until                                 B. at                             C. from                        D. to

  7. I often ……………in winter.

  A. go playing skiing                                       B. go skiing

  C.play skiing                                                 D. go to ski

  8. Some young peole are working ……………hospital volunteers.

  A. to be                                B. such as                     C. like                          D. as

  9. We shouldn’t cross the street outside the …………….

  A. pavement             B. foot lane                   C. sidewalk                  D. zebra crossing

  10. They …………..healthy after the summer vacation.

  A. looked                             B. were seeming           C. were looking            D. were appearing

  11. They meet their friends and …………some fun.

  A. take                                 B. have             C. do                           D. enjoy

  12. Yo should pay more …………….in class.

  A. part                                 B. care                         C. notice                      D. attention

  13. He and his friends usually get ……… and talk about their stamps.

  A. together                           B. themselves               C. each other                D. one another

  14. He likes stamps. He is a stamp …………..

  A. collect                              B. collecting                  C. collector                  D. collects

  15. Some students say they are …………have no time for pastime.

  A. hurry                                B. busy             C. full                           D. hard

  16. It’s difficult to cross this street because there is too much ………..

  A. crowd                              B. traffic                       C. people                     D. transport

  17. There aren’t any good movies …………..at the moment.

  A. going on                           B. being on                   C. performing               D. showing

  18. Sorry I can’t come but thanks ………….

  A. any ways                         B. any way                   C. anyway                    D. in anyway

  19. Look at ………..girl over there.

  A. one                                  B. this                           C. that                          D. a

  20. Would you like to come to my house for lunch?

  A. Yes, I do                         B. I’d love to                C. Yes, I like                D. OK. I’d like

  04/03/2019 |   1 Trả lời

 • Chia dạng đúng của động từ “to be” trong ngoặc


  7. I………………… good at Math. (not be)
  8. I and Mai ………………friends. (be)
  9. It……………..a table. (not be)
  10. We………………students of Yen Vien Secondary School.
  11. How old ……………you? (be)
  12. How old ……………..she? (be)
  13. Who……………..they? (be)
  14. This …………….a book and these ………………..pens. (be)
  15. ………………..you in class 4A? (be)
  16. There…………………..many flowers in my garden. (be)
  17. There………………….any flowers in my garden. (not be)
  18. …………..…there any flowers in your garden. (be)
  19. I……………..a student in class 5C. (not be)
  20. What time……………….it? (be)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chia dạng đúng của động từ “to be” trong ngoặc
  1. Lan …………………….my sister. (be)
  2. They ………………….. my cousins. (be)
  3. I………………… good at Math. (not be)
  4. ………..…..you a teacher?
  5. ……………he a good student?
  6. …………it a pen?
  7. My friends……………….. friendly. (not be)
  8. I and Mai ………………friends. (be)
  9. It……………..a table. (not be)
  10. We………………students of Yen Vien Secondary School.
  11. How old ……………you? (be)
  12. How old ……………..she? (be)
  13. Who……………..they? (be)
  14. This …………….a book and these ………………..pens. (be)
  15. ………………..you in class 4A? (be)
  16. There…………………..many flowers in my garden. (be)
  17. There………………….any flowers in my garden. (not be)
  18. …………..…there any flowers in your garden. (be)
  19. I……………..a student in class 5C. (not be)
  20. What time……………….it? (be)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Cho dạng đúng của đtừ trong ngoặc:

  16. He……………………… in Ho Chi Minh City. ( not live)
  17. Lan (have) ………………….breakfast and (go)……………………to school at 6 a.m.
  18. Sometimes, I ……………..….badminton. (play)
  19. Every night, we …………………….to bed at 10 p.m.
  20. We usually (read)…………………book, (listen)…………………….to music or (watch) ……………………TV in the afternoon.
   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)