ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Complete these sentences what does he usually do at night?

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

  ->He often has late breakfast.

  2. You/ do/ the housework/ at the moment?

  ->Are you doing the housework at the moment?

  3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

  ->I don't go to school on weekends.

  4. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

  ->John's girlfriend is wearing a red T-shirt now.

  5. They/ like/ beer or wine?

  ->What would they like:beer or wine.

  6. What/ he/ usually/ do/ at night?

  ->What does he usually do at night?

  7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

  ->The teacher never loses for his temple.

  8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

  ->Why are you listening to music loudly now?

    bởi Nguyễn Bình 14/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1