ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Complete A: .....Are.....you sick? A: ...... you tired? B: Yes, I....

Complete

1. A: .....Are.....you sick?

A: ...... you tired?

B: Yes, I......

A: .....Do.... you want to go to bed?

B: No, I.....

2. A:...... you know the time?

B: Yes, I..... It ..... 5:55

3. A: ...... you hungry?

B: Yes, I ......

A: ........ you want some chocolate.

B: Sure. Mmmmm

A: ...... you like it?

B: No, I...... I love it

4. A: ..... you students?

B: Not exactly

A:...... you teachers?

B: Not exactly.

A: What ..... you?

B: We ..... student teachers.

5. A: ...... Mr.Jones here?

B: No, he .......

A: Where .... he?

B: I have no idea.

A: ...... his wife here?

B: No, she ......

A: Where ..... she?

B: With Me.Jones.

6. A: Where ..... my glasses?..... you know?

B: No..... they in your purse?

A: No, they.....

B: ....... they in your pocket?

A: No

N: Oh, I see them! They ..... on your head.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. A: .....Are.....you sick?

  A: ....are.. you tired?

  B: Yes, I...am...

  A: .....Do.... you want to go to bed?

  B: No, I..don't...

  2. A:...do... you know the time?

  B: Yes, I..do... It ..is... 5:55

  3. A: ...are... you hungry?

  B: Yes, I ...am...

  A: ..do...... you want some chocolate.

  B: Sure. Mmmmm

  A: ..do.... you like it?

  B: No, I...don't... I love it

  4. A: ..are... you students?

  B: Not exactly

  A:...are... you teachers?

  B: Not exactly.

  A: What .are.... you?

  B: We ...are.. student teachers.

  5. A: .....is. Mr.Jones here?

  B: No, he ..isn't.....

  A: Where ..is.. he?

  B: I have no idea.

  A: ..is.... his wife here?

  B: No, she ...isn't...

  A: Where ..is... she?

  B: With Me.Jones.

  6. A: Where ...are.. my glasses?...do.. you know?

  B: No...i don't.. they in your purse?

  A: No, they...don't..

  B: ....are... they in your pocket?

  A: No

  N: Oh, I see them! They ..are... on your head.

    bởi Tiến Thành 27/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4, are 

  5, is

    bởi Tuyền Khúc 28/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1