YOMEDIA

Chuyển sang câu sao cho nghĩa không đổi: she/ rides a biketo home

Chuyển sang câu sao cho nghĩa ko đổi

1; she/ rides a biketo home

2;they/ drive to work every day

3;We /ride a motobike to the maket

4;mr Long/ go to HCM cityby plane

Trả lời giúp mình với

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chuyển sang câu sao cho nghĩa ko đổi

  1; she/ rides a biketo home

  => she goes home by motorbike

  2;they/ drive to work every day

  => they go to work by car

  3;We /ride a motobike to the maket

  => We go to the maket by motorbike

  4;mr Long/ go to HCM cityby plane

  => mr long flies to HaNOi

    bởi duong thi thom 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • write the school things

  1 d_ _ _

  2 _ _ _c_ _ _ _ _r

  3_i_ _ _le

  4 t_ _ _ _o_ _

  26/02/2019 |   4 Trả lời

 • write a paragraph of about 120 words about your dream high school

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 • viết các từ cho các số:

  1,000

  1,300

  1,500

  1,900

  2,000

  2,400

  2,800

  3,000

  10,000

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • Write a passage ( 100 - 120 words) about what you are going to do this summer vacation

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 • I/ CHANGE THE FOLOWING SENTENCES INTO THE NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORM:

  16. We will come home late.
  - ............................................
  - ............................................
  17. My father will cook dinner.
  18. Our teacher will explain some new words.
  19. He will save some money for a dictionary.
  20. I will tell the children an interesting story.
  21. We will visit our grandparents.
  22. It will stop raining.
  23. The students will finish the test in 15 minutes.
  24. They will make noise in class.
  25. I will have bread and eggs for breakfast.
  26. We should stay up late.
  27. People can cross the street everywhere.
  28. I would like an apple juice.
  29. Children should eat choolate every day.
  30. We can talk in class.

  Các bạn gạch động từ giúp minh câu này luôn vs chiều nay nộp gấp lắm

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Make sentences from the given words or phrases.

  1. There/ a bed/ corner/ the room.

  ............................................................................................

  2. Shelves/ above/ the closet.

  ............................................................................................

  3. Wardrobe/ the center/ the room.

  ............................................................................................

  4. Table/ between/ two chairs.

  ............................................................................................

  5. Lamp/ next/ the bed.

  ............................................................................................

  6. Table/ the right/ the wardrobe.

  ............................................................................................

  7. There/ some pictures/ the wall.

  ............................................................................................

  8. There/ a window/ the left-side/ the room.

  ............................................................................................

  9. Bed/ opposite/ the door.

  ............................................................................................

  10. There/ some bottles/ the shelf.

  ............................................................................................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Thêm từ để viết thành câu hoàn chỉnh:

  He/wear/a uniform/today/.

  26/02/2019 |   4 Trả lời

 • Viết Câu Tương Đương

  1.It's a small garden

  That............................................

  2.It's ten forty

  It's..............................................

  3.My class has 37 students

  There.................................................

  4.The bakery is to the left of my house

  My house...............................................

  5.I'm Lan

  My.........................................................

  6.What does he do?

  What is..................................................

  7.There are four people in his family

  His Family.............................................

  8. Huy has an old school bag

  Huy's.......................................................

  9.Does Phong's school have 20 classrooms ?

  Are.............................................................

  10.Nga has a brother,Nam

  Nga.............................................................

  11.He goes to work on foot

  He.................................................................

  12.I ride a bike to school

  I go................................................................

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • _Viết một bài văn tiếng Anh kể về khu dân cư mơ ước của em

  Giúp e vs ạ!

  26/02/2019 |   2 Trả lời

 • write about your summer vacation 80 words

  đừng chép trên mạng nhé

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)