ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Choose the correct answer my classroom is the second floor?

1. The tall trees are _______ the house

A. Between B. Behind C. Front D. Next

2. There is a yard _______ the school

A. In the left of B. In the right of C. In front of D. Behind of

3. There is a well ______ the house

A. To the right of B. In the front of

C. In the left of D. Next

4. Our house is _________ a lake

A. Near B. Next C. In D. Opposite to

5. The bakery is ______ to the police station

A. Near B. At C. Next D. Front

6. My classroom is ________ the second floor

A. At B. On C. In D. Next to

7. The hospital is ________ the school

A. Opposite B. Between C. Next D. In

8. The museum is ___the temple and the movie theater

A. Between B. Next C. Front D. Opposite

9. In the classroom , Nam is in front of Ba . Ba is___Nam

A. Between B. Opposite C. Behind D. At

10. The desk is ______ the room

A. In B. On C. Next D. Behind

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. The tall trees are _______ the house

  A. Between B. Behind C. Front D. Next

  2. There is a yard _______ the school

  A. In the left of B. In the right of C. In front of D. Behind of

  3. There is a well ______ the house

  A. To the right of B. In the front of

  C. In the left of D. Next

  4. Our house is _________ a lake

  A. Near B. Next C. In D. Opposite to

  5. The bakery is ______ to the police station

  A. Near B. At C. Next D. Front

  6. My classroom is ________ the second floor

  A. At B. On C. In D. Next to

  7. The hospital is ________ the school

  A. Opposite B. Between C. Next D. In

  8. The museum is ___the temple and the movie theater

  A. Between B. Next C. Front D. Opposite

  9. In the classroom , Nam is in front of Ba . Ba is___Nam

  A. Between B. Opposite C. Behind D. At

  10. The desk is ______ the room

  A. In B. On C. Next D. Behind

    bởi Bùi Thị Mai Linh 12/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1