YOMEDIA

Chọn từ để hoàn thành câu:............mother is beautifull (my,mys,i)

chọn từ để hoàn thành câu

a, .............mother is beautifull :(my,mys,i)

b, Nam is doing no.............are not(we,they,she)

c, this is ............ new friends. Look at .............hair.This Is Peter ............is a student 

câu cuối ko có nhé

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • chọn từ để hoàn thành câu

  a, .............mother is beautifull :(my,mys,i)

  b, Nam is doing no.............are not(we,they,she)

  c, this is .......my..... new friends. Look at ......his.......hair.This Is Peter ...He.........is a student 

  câu cuối ko có nhé

    bởi Lại Quốc Huy 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 •  
  Viết câu hỏi sử dụng what,where,why,who hoặc how old
  1.............................................................?
  It's blue.
  2..............................................................?
  They're red and blue.
  3...............................................................?
  He's my best frind.
  4...............................................................?
  They're on your desk.
  5...............................................................?
  She's in her car.
  6................................................................?
  My dod's not here.
  7..............................................................?
  It's pizza.
  8...............................................................? 

  She's twelve.

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • tìm từ thích hợp  để hoàn thành câu

  1,Is Tan student?

  Yes , .........is

  2,Are you a student?

  Yes,........am

  3, Are they teacher ?

  No ,.........are not

  4, Is miss Hoa short

  yes,...................is

   

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • bài 1: chuyển các câu sau sang phu định và nghi vấn

  a, it is a pen

  b,Nam and Ba are fine

  C, they are twenty

  d, i am Thu 

  e, We are fine

  g, She is Lan

  bài 2 :Chia động từ trong ngoặc

  1, This (be).......my friend

  2,She(be)...........nice

  3,They (not be)..........students

  4,He (be)............fine today

  5,My brother (not be)......................a doctor

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau

  1. Mai lives in the city.………………………………………………………………………………………………

  2. Nam’s father works in a factory.………………………………………………………………………………………………

  3. They work in a hospital.………………………………………………………………………………………………

  4. He goes to Le Loi school.………………………………………………………………………………………………

  5. I play soccer in the afternoon.………………………………………………………………………………………………

  (Y)

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • sửa sai câu sau:

   His aunt is comes from England.

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • giúp mình nha các bạn

  I/chữa lỗi sai:1.HCM City is biggest in Viet Nam

  II/1.The refrigerator has some eggs=There are....................................

  2.Her hobby is fishing=She..........................................................

  3.No house on thí street is as high as his house=His house.................................................

  giúp mình nhé!

  cảm ơn!hihi

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • sắp xếp các từ sau :

  what does/ grandmother / look/your /like ? 

  28/02/2019 |   2 Trả lời

 • 1.Match sentences a-c with the uses of the present continuous.

  ......... (your sister/play) tennis with us tomorrow?(động từ đơn)

   
  example: I can hear you. (listen) I'am listening to the radio.(động từ đơn)

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • I. chọn từ không đồng loại với các từ còn lại ở mỗi dòng sau:

  1.          A.hot               B.cold                  C.lovely                      D.wet

  2.          A.happy            B.beautiful                C.nice               D.large

  II. chọn đáp án thích hợp nhất:

  1. this long dress is the..............beautful of the four dresses.

          a.   best            b.more            c. most            d.better

  2.good health is..............important than money.

      a.   best            b.more            c. most            d.least

  3. you invite your friend something to drink, you say:................

      a. do you like to drink?         b.would you like something to drink?

      c. do you want to drink?           d.         a,b,c are correct

  4. is there..............who can speak Chinese?

      a.someone           b.anyone            c.none           d.everyone

  5. inside, the old house is..............the new house

      a.darker than           b.as darker than            c. darker that          d.darkest as

  6.I'm much fatter than..............

      a.she is           b.her is           c.she 's          d.she

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/11/2019 |   3 Trả lời

 • viết lại câu sao ch nghĩa ko đổi 

  1. this is the firsttime I have never met such apetty girl => she is....

  2 the apartment is big. the rent is hight => the bigger ....

  câu 2 các bạn  cho mình cấu trúc với

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)