ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chia từ trong ngoặc: How much rice your children (eat) ............every day?

1. How much rice your children (eat) .................................every day?

2. Every evening, my father (watch).............................television..

3. Linda (not write)................................to David at this time.

4. My parents (buy)............................. a new house next month.

5. Lan can (speak)...................................two languages.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. How much rice do your children (eat) ...............eat..................every day?

  2. Every evening, my father (watch)..............watches...............television..

  3. Linda (not write).................isn't writing...............to David at this time.

  4. My parents (buy).............will buy............. a new house next month.

  5. Lan can (speak)..................speak.................two languages.

    bởi Ngọc Hà 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. do - eat
  2. watches
  3. isn't writing
  4. will buy
  5. speak

    bởi Nguyễn Bo 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1