AMBIENT
UREKA

Chia động từ trong ngoặc: This (be) ................ my friend, Lan

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp

1. This (be) ................ my friend, Lan.

2. (she be) ............... nice?

3. They (not be) ................... students.

4. He (be) ................. fine today.

5. My brother (not be) .................. a doctor.

6. (you be) ............ Nga? Yes, I (be) ..........

7. The children (be) .............. in their class now.

9. Her name (be) ............... Linh.
 
 

 

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Bài 3: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp

  1. This (be) ..........is...... my friend, Lan.

  2. (she be) ..........Is she ..... nice?

  3. They (not be) .........aren't.......... students.

  4. He (be) ..........is....... fine today.

  5. My brother (not be) ...........isn't....... a doctor.

  6. (you be) .....Are you....... Nga? Yes, I (be) .....am.....

  7. The children (be) ........are...... in their class now.

  9. Her name (be) ...........is.... Linh.

    bởi Le Thai Cam Ha 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, is

  2, Is she

  3, aren't

  4, is

    bởi Tuyền Khúc 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON