ADMICRO

Chia động từ trong ngoặc: The train stpped........(sudden)

Write the correct form of the word in parentheses in each sentence

1, The train stpped                   (sudden)

2, I opened the door                    (slow)

3, Sue is very               (quiet)

4, Please listen                (careful)

5, I understand you                (perfect)

6 , Be                   ( careful)

7, It was a                 (bad) game

8, It rainning                      (heavy)

9, Out team played                            (bad)

10, Sue speaks very                          (quiet)

Có 70 câu lận nên mik ra 10 câu một đợt

các bn cố gắng help me nhé

3 bn trả lời nhanh nhất mik sẽ like nha ok

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Write the correct form of the word in parentheses in each sentence

  1, The train stopped    suddenly               (sudden)

  2, I opened the door                slowly    (slow)

  3, Sue is very           quite    (quiet)

  4, Please listen       carefully         (careful)

  5, I understand you     perfectly           (perfect)

  6 , Be          careful         ( careful)

  7, It was a        bad         (bad) game

  8, It rainning             heavily         (heavy)

  9, Out team played                  badly          (bad)

  10, Sue speaks very            qiuetly              (quiet)

    bởi Phuong's Anh's 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Sắp sếp các từ thành câu hoàn chỉnh : 

  1. favorite / school / my / favorite / subject / at / math / is .

  2. listening / is / he / music / to.

  3. hot / sunny / Ha Noi / it / and / is / in

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Hello, Pall ____ you __________(call) flan school?

  2. My brother ___________( rush ) home after school every dat

  3. What ____________ this word____________ (mean ) ?

  4. My father____________ (work)hard there days.

  5. Where____________ she____________ (go)? Doesn'tdhe know we are extremely late ?

  6. My sister ____________ (not / watch ) TV at night.

  7. ____________ he____________ (talk ) to his girl friend on the phone every day.

  8. My mother____________ (mix ) a cheese sauce for the fish.

  9.____________  the kids____________ (swim ) in the pool? No, they aren't.They____________ (listen)  to music.

  10. I____________ (not / make ) sand castles right now.

  I____________ (not / stand ) playing in the sand

  haha

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Hãy định nghĩa về đồ dùng học tập bằng tiếng anh (nghĩa là như chơi trò chơi mô tả về đồ dúng học tập nhưng ko đc ns tên đồ dùng đó ra )

  VS KIẾN THỨC LP 6 ,CÁC BN HÃY GIÚP MIK LÀM BÀI NÀY NHA .VIẾT 1 ĐỒ DÚNG BẤT KÌ NÀO CX ĐC 

  ---------------------

  GIÚP MIK NHÉ 

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • bài 1:chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn

  a, there is a cat

  b, there are many flowers in my garden

  c,there is a tree

  d, there is an orange on the table

  bài 2:điền a hoặc an

  a, this is ...................school bag

  b,that is .................pen

  c,it is ............eraser

  d,he is ............engineer

  e,that is .................umbrella

  g, mrs Lan is...............teacher

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Câu 1 :Điền từ còn thiếu vào ''.....''

  1. My sister is very fond .................... chocolate candy.

  2. I have studied English ....................eight months.

  3.Listen ....................our teacher !

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite these sentences

  1/ We went to bed early because we were very tired 

  =>We were so....................................................................

  2/The lesson is very difficult. We can't understand it

  =>It is such...........................................................................

  3/The car is so old that he doesn't want to drive it

  =>It is such.............................................................................

  4/The weather was very cold. We couldn't go out .

  =>The weather was too..........................................................

  5/The film was so interesting that we couldn't miss it

  =>It was such.............................................................................

  6/The film was very good. We saw it through (Enough0

  =>The film was...........................................................................

  7/ The play was very amusing. They couldn't see the display of fireworks. (too)

  =>The play ứa..............................................................................

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • sắp xếp lại câu cho hoàn chỉnh

  a, my family/in/are /people/four/there.

  ->...................................................

  b,years/78/his/grandfather/old/is.

  ->.........................................................

  c,is/Lan/student/your?

  ->..........................................

  d,there/a/wall/on/picture/is/in/living room/your/the ?

  ->.......................................

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • b.1 sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

  1)from / I / past / eleven / seven / to / quarter / classes / have / a

   

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • bài 1 : điền dạng đúng của động từ tobe

  1, how old ................your mother?

  2,my books ............on the table

  3,............your brother 18 years old?

  4, there..........45 students in our class

  5,...........there a board on the wall?

  6, you and i...........doctor

  7,.................i your teacher?

  8,no, you ............,you...........my sister

  28/02/2019 |   1 Trả lời

 • Combine into a sentence using"so that"

  1/Mary hid the novel under the pillow. She didn't want her father to see it

   

  2/They did their jobs well. They hoped the boss would increase their salary.

   

  3/You should walk slowly. Your sister can follow you.

   

  4/He hurried to the station. He didn't want to miss the train.

   

  10/11/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)