YOMEDIA

Chia động từ trong ngoặc: ........... the students always .....(work) hard for the exam?

1.Chia động từ

1............. the students always (work) hard for the exam?........................

2.their friends (not,live)in a small house.............................

3................the train (leave) at noon every day.......................

4.they(not,do) the homework on weekends..........................

5.the moon (circle)around the earth.........................

6.the flight (star) at 6 a.m every Thursday............................

7........................water (boil) at 100 degrees Celsius?..........................

8.Peter (not,study)very hard.He never (get) high scores......................

9.my mother often (teach) me English on Saturday evenings....................

10.my brother (not,finish)work at 8 a.m...................

11.the news usually (start) at 6.00 every day...........................

12.what..................this expression (mean).......................

13.she(not,want) you to do it..................

14.the thames (flow) through London ...........................

15................ you(understand) what i am trying to say?.............................

16.why...........johnson always (get) good marks?.........................

17.sometimes hue (meet) her aunt and(drink) tea with her..............

18.every sunday ling (do) the shopping with her friends............................

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.Chia động từ

  1........do..... the students always (work) work hard for the exam?........................

  2.their friends (not,live)don't live in a small house.............................

  3................the train (leave) leaves at noon every day.......................

  4.they(not,do)don't do the homework on weekends..........................

  5.the moon (circle)circles around the earth.........................

  6.the flight (star)starts at 6 a.m every Thursday............................

  7............does............water (boil) boil at 100 degrees Celsius?..........................

  8.Peter (not,study)doesn't study very hard.He never (get) gets high scores......................

  9.my mother often (teach) teachesme English on Saturday evenings....................

  10.my brother (not,finish)doesn't finish work at 8 a.m...................

  11.the news usually (start) starts at 6.00 every day...........................

  12.what........does..........this expression (mean)...........mean............

  13.she(not,want)doesn't want you to do it..................

  14.the thames (flow)flows through London ...........................

  15........do........ you(understand) understandwhat i am trying to say?.............................

  16.why......does.....johnson always (get)get good marks?.........................

  17.sometimes hue (meet)meets her aunt and(drink)drinks tea with her..............

  18.every sunday ling (do)does the shopping with her friends............................

    bởi Huy Quang Nguyễn 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • viết về ngôi nhà của em

  ai nhanh mình tick

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Thì quá khứ đơn

  1) Tối qua , bạn đợi ai ?

  2) Vào mùa hè , tôi thường chơi cầu lông.

  3) Tối nay , tôi đi ra ngoài với Lan

  4) Bây giờ , anh ấy đang ngủ

  5) Mùa hè vừa rồi , tôi du lịch đến Đa Lat

  06/03/2019 |   2 Trả lời

 • Use the following set of words and phrases to write complete sentences

  1.Tom/fat/ than/Tim

  .....................................................

  2.Lamp/next to/wardrobe.

  .....................................................

  3.I/finish/homework/tomorrow

  .............................................

  4.Marry/have lunch/ family/dining room /now.

  ..............................................

  5.I think/build/highest/city.

  ............ ...........................

  6.She /usually/walk /school/friend

  .......................................

  Giúp mình vớihihi

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • VIết một tấm topics về chủ đề music and art

  Lưu ý : - music

  + có thể viết về một dòng nhạc bất kì mà bạn thích ( VD pop ; dân ca ; ... )

  + Giưới thiệu về một số bản nhạc chơi hoặc hát dòng nhạc này

  + viết thêm một số nét nổi bật .

  + Cảm nghĩ về dòng nhạc này

  - art

  + viết về một số loại tranh bất kì

  + kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của dòng tranh đó

  + cảm nghĩ về dòng tranh đó như thế nào ?

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • hãy điền dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:::: 1. My mother (not live).......... in Manchester. He (live) ............. in London. ///////// 2. Our school (have) .......... a small garden. There (be) ......... many flowers in it. //////// 3. What time your son (get up) ......... every morning. //////// 4. I (be) ........... a nurse, but my sister (be) ........... a doctor. /////// 5. Your parents (go) ............ to work at eight o'clock?? //////// 6. Nam (wash) ............ his face at six fifteen /////// 7. We (not have) ............ breakfast at sevem thirty every morning

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Make questionsfor underlined words (do gạch chân không được cho nên mình tô đậm nhé)

  1. Her favorite food is chicken
  ➞................................................?
  2. Nhan often plays basketball with his friends
  ➞................................................?
  3. I read books in my free time
  ➞................................................?
  4. We go to our friend's house in the evening
  ➞................................................?
  5. Her eyes are brown
  ➞................................................?
  6. He wants a can meat
  ➞................................................?
  7. We sometimes jog in the summer
  ➞................................................?
  8. Lan is my friend
  ➞................................................?
  9. They are going to paint their house next week
  ➞................................................?
  10. I often visit my grandfather on weekends
  ➞................................................?
  11. A sandwich is 10.000đ
  ➞................................................?
  12. These students are going to visit the citadel in Hue
  ➞................................................?
  13. Yes, I like fish and chicken
  ➞................................................?
  14. He likes warm weather
  ➞................................................?
  15. No, I'm not from Japan
  ➞................................................?
  16. She often plays tennis, when it's cool
  ➞................................................?

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • I) Supply the correct tense form of the verbs in brackets,.Then change into negative and interrogative forms.

  21. They (talk) to their teacher about the next trip.

  22. Tam (award) a silver cup in a tournament two weeks ago

  23. The girls (sew) some clothes for their dolls now.

  24. Women (have) to do all the housework long ago.

  25. Their parents (go) out for dinner last night.

  26. My grandfather (live) in HCM city for ten years.

  27. Lan (borrow) some books from the library since Monday

  28. They (leave) HaNoi for HCM city yesterday.

  29. Farmers often (harvest) their crops in August.

  30. Uyen (take) a bus to school every day

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Diền từ thích hợp vào đoạn đối thoại sau

  Duyen: ____ morning, Cuong!

  Cuong:Hi, ____ ___ you,Duyen?

  Duyen:I ____ fine, thanhk you. And ____?

  Cuong:Fine, ______

  Duyen:This _____ Nhung

  Cuong :Oh! Hello.____ ____ _____you?

  Nhung :i ____ ten _____ old.

  chhỉ cần ghi đáp án ra luôn thôi

  VD:1:_____

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • THe future simple tense cấu trúc vs ví dụ

  23/08/2019 |   4 Trả lời

 • Phonetics

  1. A) 'c'ook; B) 'c'athedral; C) 'c'lebrate; D) 'c'andy

  2. A) 'A'pril; B) t'a'ke; C) tr'a'dition; D) decor'a'te

  3. A) m'o'ther; B) cl'o'se; C) ph'o'to; D) m'o'st

  4. A) l'ea've; B) br'ea'k; C) rep'ea't; D) p'ea'ceful

  5. A) bridg'es'; B) tabl'es'; C) wardrob'es'; D) telephon'es'

  23/08/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)