AMBIENT
UREKA

Chia động từ trong ngoặc: She already ( watch) this movie

chia V

1. She already ( watch) this movie.

2. He (write) his report yet?

3. We (travel) to New York lately.

4. They (not give) his decision yet.

5. Tracy ( not see) her friend for 2 years.

6. I (be) to London three times.

7. It (rain) since I stopped my work.

8. This is the second time I (meet) him.

9. They (walk) for more than 2 hours.

10. you (get) married yet?

viết lại câu

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

->

2. He began to study English when he was young. (since)

->

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

->

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

->

5. This is the best novel I have ever read. (before)

->

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • tick mk voi nhengaingung

  chia V

  1. She already ( watch) has already watched this movie.

  2. He (write) has he written his report yet?

  3. We (travel) have travelled to New York lately.

  4. They (not give) haven’t given his decision yet.

  5. Tracy ( not see) hasn’t seen her friend for 2 years.

  6. I (be) have been to London three times.

  7. It (rain) has rained since I stopped my work.

  8. This is the second time I (meet) have met him.

  9. They (walk) have walked for more than 2 hours.

  10. have you (get) got married yet?

  viết lại câu

  1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

  -> She has lived in Hanoi for 2 years.

  2. He began to study English when he was young. (since)

  -> He studied English since he was young

  3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

  -> This is the first time I have ever eaten this kind of food.

  4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

  -> She is the most beautiful girl I have ever met.

  5. This is the best novel I have ever read. (before)

  -> I have never read such a good novel before.

    bởi Nhựt Bình 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho mình hỏi c1 vì sao lại là Has already  watched  ạ mình thắc mắc chữ already sao lại ở đó ạ mình cảm ơn ạ

  heart'

    bởi Nguyễn Thảo 04/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON