ADMICRO

Chia động từ trong ngoặc: I wish she (want)_______to dance with me

Chia ĐT

1, I wish she (want)_______to dance with me

2, I wish I (have)______a new bike

3, I wish they (stop)___making so much noise so that I could concentrate

4, John wishes he(know) _____how to use a printer

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Chia ĐT

  1, I wish she (want)____wanted___to dance with me

  2, I wish I (have)__had____a new bike

  3, I wish they (stop)_stop__making so much noise so that I could concentrate

  4, John wishes he(know) __knew___how to use a printer

    bởi Mạnh Alvin 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho dạng đúng của từ trong ngoặc là tính từ hay trạng từ

  1 I can do all of these exercises........(easy)

  2 Tom works very ..........in his job ( hard)

  3 You walk very ...........( fast)

  4 They are both ........students ( serious)

  5 they both study english very ............( serious)

  6 I agree with you .........in that matter ( complete)

  7 This apple is very ....( soft)

  8 she always speaks .......to the child ( soft)

  9 Ann is a very ..........girl ( beautiful)

  giúp mk nha

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Chia ĐT

  1, I wish my room(be)______bigger

  2, I wish it(not/rain)_____so much in LonDon

  3, I wish there (not/be)_______so many people there

  4, I wish I (not/have)_______to work

  5, I wish she(can) _________get a good job

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Tìm lỗi sai và sửa:

  1.He doesn't wants to go camping.

  2.We often go badmintonin the spring.

  3.He is reads a book now.

  4.She goes sometimes camping with her friends

  5.What you do after you get up?

  6.Do you play the table tennis?

  7.What are you going do on the weekend?

  8.I have English three time a week.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • đặt tên cho từ in đậm

  hoa needs some stamps and a pad of letter papers

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1.Chia động từ

  1............. the students always (work) hard for the exam?........................

  2.their friends (not,live)in a small house.............................

  3................the train (leave) at noon every day.......................

  4.they(not,do) the homework on weekends..........................

  5.the moon (circle)around the earth.........................

  6.the flight (star) at 6 a.m every Thursday............................

  7........................water (boil) at 100 degrees Celsius?..........................

  8.Peter (not,study)very hard.He never (get) high scores......................

  9.my mother often (teach) me English on Saturday evenings....................

  10.my brother (not,finish)work at 8 a.m...................

  11.the news usually (start) at 6.00 every day...........................

  12.what..................this expression (mean).......................

  13.she(not,want) you to do it..................

  14.the thames (flow) through London ...........................

  15................ you(understand) what i am trying to say?.............................

  16.why...........johnson always (get) good marks?.........................

  17.sometimes hue (meet) her aunt and(drink) tea with her..............

  18.every sunday ling (do) the shopping with her friends............................

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • viết về ngôi nhà của em

  ai nhanh mình tick

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Thì quá khứ đơn

  1) Tối qua , bạn đợi ai ?

  2) Vào mùa hè , tôi thường chơi cầu lông.

  3) Tối nay , tôi đi ra ngoài với Lan

  4) Bây giờ , anh ấy đang ngủ

  5) Mùa hè vừa rồi , tôi du lịch đến Đa Lat

  06/03/2019 |   2 Trả lời

 • Use the following set of words and phrases to write complete sentences

  1.Tom/fat/ than/Tim

  .....................................................

  2.Lamp/next to/wardrobe.

  .....................................................

  3.I/finish/homework/tomorrow

  .............................................

  4.Marry/have lunch/ family/dining room /now.

  ..............................................

  5.I think/build/highest/city.

  ............ ...........................

  6.She /usually/walk /school/friend

  .......................................

  Giúp mình vớihihi

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • VIết một tấm topics về chủ đề music and art

  Lưu ý : - music

  + có thể viết về một dòng nhạc bất kì mà bạn thích ( VD pop ; dân ca ; ... )

  + Giưới thiệu về một số bản nhạc chơi hoặc hát dòng nhạc này

  + viết thêm một số nét nổi bật .

  + Cảm nghĩ về dòng nhạc này

  - art

  + viết về một số loại tranh bất kì

  + kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của dòng tranh đó

  + cảm nghĩ về dòng tranh đó như thế nào ?

  23/08/2019 |   1 Trả lời

 • hãy điền dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:::: 1. My mother (not live).......... in Manchester. He (live) ............. in London. ///////// 2. Our school (have) .......... a small garden. There (be) ......... many flowers in it. //////// 3. What time your son (get up) ......... every morning. //////// 4. I (be) ........... a nurse, but my sister (be) ........... a doctor. /////// 5. Your parents (go) ............ to work at eight o'clock?? //////// 6. Nam (wash) ............ his face at six fifteen /////// 7. We (not have) ............ breakfast at sevem thirty every morning

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)