YOMEDIA
VIDEO

Chia động từ trong ngoặc: Don't smoke. It's very............. (harm)

1.don't smoke. It's very......................... ( harm )

2.Her son is.........................................( good-look )

3.Anna likes attending the english................................( speak ) contests

4.My neighborhood is....................................( fame ) for good and cheap restaurant

5.more people need.................................( much ) land

6.This exercise is very...................................( difficulty ) I can't do it

7.I usually get up................................................( early ) in the morning

8.We have many colorful............................................( fish )

9.the cards in the library are in.......................................( usually ) order

10.we must ( take )............................an umbrella. It ( rain ).................................

11.the weather is becoming ( cold )..................................................

12.He( stay )..............................there for two days when he comes there

13.My best friend ( write )..................................to me every week

14.Yes,I ( buy )........................................something for dinner

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.don't smoke. It's very.....HARMFUL.................... ( harm )

  2.Her son is....................GOOD-LOOKING.....................( good-look )

  3.Anna likes attending the english................SPEAKING................( speak ) contests

  4.My neighborhood is.............FAMOUS.......................( fame ) for good and cheap restaurant

  5.more people need................MORE.................( much ) land

  6.This exercise is very..............DIFFICULT.....................( difficulty ) I can't do it

  7.I usually get up...................EARLY.............................( early ) in the morning

  8.We have many colorful...................FISH.........................( fish )

  9.the cards in the library are in..............USUAL.........................( usually ) order

  10.we must ( take ).............TAKE...............an umbrella. It ( rain )...................IS GOING TO RAIN.............

  11.the weather is becoming ( cold )..................COLDER................................

  12.He( stay )...........WILL STAY...................there for two days when he comes there

  13.My best friend ( write ).................WRITES.................to me every week

  14.Yes,I ( buy )...............WILL BUY.........................something for dinner

    bởi Nguyễn Minh Thư 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1