ON
YOMEDIA
VIDEO

Change the things

Change the things

1. 'We have been onholiday' They say

They say ...........................................

2. 'I don't understand' She say 

She say .............................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • viết về một trò chơi dân gian Việt Nam

  22/02/2019 |   9 Trả lời

 • các trạng từ ở thì hiện tại hoạn thành

  22/02/2019 |   10 Trả lời

 • viết một postcard về thành phố hà nội

  18/02/2019 |   7 Trả lời

 • viết một postcard về thành phố hồ chí minh

  18/02/2019 |   5 Trả lời

 • kể 100 tên môn thể thao bằng tiếng anh

  17/02/2019 |   13 Trả lời

 • kể 100 tên môn thể thao bằng tiếng anh

  17/02/2019 |   8 Trả lời

 • hãy kể tên 3 người nổi tiếng trên thế giới

  16/02/2019 |   16 Trả lời

 • Write down the sentence so that the meaning is not changed:

  1. That book belongs to Nam. ->That is……………………………………………………………………………

  2.What is the age of Peter ?-> How …………………………………………………………………………… ?

  3.No one in our class is taller than Nam .-> Nam is the ……………………………………………………………

  4. Mr. Hung drives very carefully.->Mr. Hung is .................................................................................................

  5. Does your father cycle to work?->Does your father get ....................................................................................?

  6.Why don’t we go to the movies tonight?-> What about…………………………..?

  7. She doesn’t have classes on Sunday .-> She never………………………………………………….

  8. How wide is BaDinh square----     ->What............................................................................................................................?

  10 Reading is more boring than watching TV->Watching Tv is more......................................

  1. That book belongs to Nam. ->That is……………………………………………………………………………

  2.What is the age of Peter ?-> How …………………………………………………………………………… ?

  3.No one in our class is taller than Nam .-> Nam is the ……………………………………………………………

  4. Mr. Hung drives very carefully.->Mr. Hung is .................................................................................................

  5. Does your father cycle to work?->Does your father get ....................................................................................?

  6.Why don’t we go to the movies tonight?-> What about…………………………..?

  7. She doesn’t have classes on Sunday .-> She never………………………………………………….

  8. How wide is BaDinh square->What............................................................................................................................?

  10 Reading is more boring than watching TV->Watching Tv is more.........................................................................

  07/02/2019 |   5 Trả lời

 • cho mình hỏi khi nào thêm"the" trong tiếng anh

  06/02/2019 |   12 Trả lời

 • bài 1 : write about a favourite tv programme

  bài 2: write about a soprt man/ sports woman you like

  29/01/2019 |   3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1