giải thích dùm em sao lại là đáp án C với ạ

bởi Hải Hải ngày 07/09/2017

It's been ____ at the school this week - we're all exhausted!

A. on the go
B. going on and on
C. all go 
D. on and off

Câu trả lời (3)

 • Đơn giản nó là thành ngữ trong tiếng Anh thôi bạn ạ. Nó mang nghĩa là bận rộn.
   

  bởi Lê Vinh ngày 07/09/2017
  Like (0)
 • something that you say when you are very busy or when lots of things are happening around you.

  bởi Thiên Mai ngày 07/09/2017
  Like (0)
 • b

   

  bởi Giang Cương ngày 08/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan