bởi ta trang ngày 09/01/2018

She knows a lot more about it than i do

Câu trả lời (3)

 • Cô ấy biết nhiều về nó hơn tôi.

  bởi hoàng duy ngày 09/01/2018
  Like (0)
 • Cô ấy biết nhiều về nó hơn tôi.enlightenedenlightenedenlightened

  bởi Đặng Quốc Bảo ngày 11/01/2018
  Like (0)
 • Cô ấy biết nhiều về nó hơn tôi

   

  bởi Duy Long ngày 09/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan