Hỏi đáp Sinh Học

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • dòng họ nhà 100

  1. căn cứ vào đâu để chia các loại quả? Nêu các loại quả chính ? Cho ví dụu

  2.Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

  3.NÊU CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT? pHÂN BIỆT HẠT MỘT LÁ MẦM VÀ HẠT HAI LÁ MẦM

  4.CÓ MẤY CÁCH PHÁN TÁN QUẢ VÀ HẠT?NÊU ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI VỚI CÁC CÁCH PHÁN TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

  5.NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ DDIIEUF KIỆN NẢY MẦM CỦA HẠT ĐƯỢC VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG SẢN XUẤT?

  6.VÌ SAO NÓI CÂY XANH LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT

  7.SO SÁNH TẢO XOẮN VÀ RONG MƠ(CƠ QUAN SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH DƯỠNG)

  8.TẠI SAO KHÔNG THỂ COI RONG MƠ LÀ MỘT CANH XANH THẬT SỰ

  9.SO SÁNH RÊU VÀ TẢO(CƠ QUAN SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH DƯỠNG)

  10.SO SÁNH DƯƠNG XỈ VÀ RÊU(CƠ QUAN SINH SẢN VÀ CƠ QUAN SINH DƯỠNG)

  ai làm đúng hết thì mình sẽ tick cho người đóa

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ad dz

  sự phân vùng chức năng ở đại não của người và động vật có j giống và khác nhau

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Denny Hàn & Thường Tiểu Huy

  Nêu đặc điểm chung của lớp Thú, vai trò của lớp Thú

  Theo dõi (1) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Denny Hàn & Thường Tiểu Huy

  Nêu vai trò của lớp Bò sát đối vs nông nghiệp và đời sống con người.

  ~ Giúp mình nhanh nha ~

  Theo dõi (1) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phamyen nhi

  -hiện tượng thai sinh là gì 

  -hiện tượng thai sinh có đặc điểm nào tiến hóa hơn với hiện tượng noãn thai sinh

  -giải thích vì sao khi nuôi thỏ ko sử dụng chuồng gỗ tre nứa mà phải sử dụng chuồng sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lilly evans

  quả và hạt

  bởi lilly evans 09/03/2019

  vỏ quả do bộ phận nào của cây tạo thành/

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lilly evans

  quả và hạt

  bởi lilly evans 09/03/2019

  làm thế nào để tạo được các quả không hạt?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • no name

  1/ Vì sao thực vật hạt kín lại có thể phát triển đa dạng và phong phú như ngày nay?

  2/ Cho 5 cây  hạt kín có dạng thân lá hoặc hoa, quả khác nhau

  3/ Đặc điểm chung của thực vật hạt kín ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Thương Thương

  Tại sao cùng là loài người vs nhau mà có sự chênh quá vậy ?

  hãy nêu điểm khác biệt giữa người vs người sad

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Anh Kaka

  surprisenêu  đặc điểm của lớp thú hộ mik nhablushheart

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh

  Tại sao khi sốt, cơ thể con người lại nóng lên ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Thương Thương

  tại sao con người không biết bay

  VÔ LÍ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  Theo dõi (1) 10 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy