Hỏi đáp Sinh Học

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Thu Xuân

  . mai mình k r

  bởi Thu Xuân 14/03/2019

  đề ra kế hoạch cho bản thân để đảm bảo sức khỏe cho học tập

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mạch Thế Kiệt

  Hãy giải thích tại sao lá cây lại rụng.

  Theo dõi (1) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trâm

  bài tập sinh 9

  bởi Huyền Trâm 13/03/2019

  khi cho các cây đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn, Men-đen thu đc ở F2 có tỉ lệ phân tính: 9 vàng, trơn: 3 vàng nhăn: 3 xanh trơn: 1 xanh nhăn. nếu chọn ngẫu nhiên các cây mjoc từ hạt vàng trơn ở F2 cho tự thụ phấn thì thep lí thuyết, tỉ lệ KG dị hợp về 2 cặp gen & kH hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau là b.n?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Ngọc

  Nêu 5 VD về cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yuuki Umi

  Cây ... con ???

  bởi Yuuki Umi 13/03/2019

  Có bạn nào biết :

  - Cây rêu con mọc ra từ bộ phận nào của cây không vậy ?

  - Cây dương xỉ con mọc ra từ bộ phận nào của cây không vậy ?

  Bạn nào biết thì giúp mk với nha !!!

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Việt Hà

  Sinh học 9

  bởi Hoàng Việt Hà 12/03/2019

  Tại sao biến dị tổ hợp lại xuất hiện phong phú ở loài sinh sản hữa tính? 

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • NguyenThanh Thuy

  toan di truyen

  bởi NguyenThanh Thuy 11/03/2019

  Trên một cặp nhiễm sắc thể, xét 6 gen được sắp xếp theo trật tự ABCDEG, mỗi gen quy định một tính trạng; mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến và không xét phép lai thuận nghịch, nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị bé hơn 50%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Có tối đa 32 kiểu gen dị hợp về cả 6 cặp gen nói trên.

  (2) Cho 2 cá thể đều dị hợp về 6 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, sẽ có tối đa 528 sơ đồ lai.

  (3) Cho một cá thể dị hợp về 1 cặp gen tự thụ phấn, sẽ có tối đa 192 sơ đồ lai.

  (4) Cho một cá thể dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn, có thể thu được đời con có tỉ lệ 9:3:3:1.

  A. 2.                                B. 1.                                 C. 3.                                D. 4.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Saluja Alibaba

  abcxyzokok

  bởi Saluja Alibaba 11/03/2019

  ý nghĩa của việc đóng xoắn nst ở kì đầu, giữa ở np và gp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Saluja Alibaba

  abcxyzokok

  bởi Saluja Alibaba 11/03/2019

  có thể nói giảm phân 2 thực chất giống nguyên phân được không.tại sao

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • dòng họ nhà 100

  so sánh dương xỉ và rêu

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phụng TN

  sinh học 6

  bởi Phụng TN 10/03/2019

  kiểu lá xoài

  dạng thân dạng rễ kiểu lá gân lá :

  10 loại cây.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Ngọc

  Thực vật quý hiếm là gì? Nguyên nhân nào thực vật quý hiếm ở Việt Nam xuất hiện càng nhiều?

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy