Hỏi đáp Sinh Học

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  - Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào ?

  - Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào?

  - Thân cây to ra do đâu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Nêu những đặc điểm chứng minh lá rất đa dạng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Hãy ví dụ về 3 kiểu xếp lá trên cây

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Nêu  đặc điểm bên ngoài của lá

  Kể tên ba loại gân lá :

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Kể tên các bộ phận của lá:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sinh học 6

  bởi Allen Walker 10/01/2019

   Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong của thân non ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Khánh Đan

  chức năng của bó mạch

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê thị nguyệt

  ở cà chua có bộ nst 2n=16. hỏi có bao nhiêu nst ở thể đơn bội(thể 1 nhiễm)

  a.8

  b.32

  c.15

  d.4

   

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yuuki Asuna

  Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người.

            Ai là người làm đc đầu tiên mk sẽ tich cho 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kiên Gia

  Lập trình c

  bởi Kiên Gia 08/01/2019

   

  hãy viết chương trình thực hiện các chức năng sau ( sử dụng hàm)

  Nhập vào số nguyên n in ra dãy các số từ 0 đến n

  Kiểm tra xem số đó có phải là số chính phương không

  In ra các số nguyên tố nhỏ hơn n

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Ko Tên

  đặc điểm của ốc sên?

   
  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Ở thực vật, khi cho quả dẹt tự thụ phấn, f1 thu được tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. lấy ngẫu nhiên 1 cây quả dẹt ở f1 cho tự thụ phấn, xác suất sinh ra cây quả dẹt ở f2 là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy