Hỏi đáp Sinh Học

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Đinh Nguyệt Hà

  Mô tả hệ tiêu hoá của châu chấu

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hiền

  Sinh Học 12

  bởi Vũ Hiền 10/12/2017

  Cho phép lai
  1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao)
  2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp)
  Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên
  Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truong Le Duy

  Nêu cấu tạo tế bào thực vật ?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Jack Nguyễn

  vì sao nói cá chép ăn tap?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Đức

  Trong tế bào sinh dưỡng ở người thể 2N-1 có NST là gì?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi

  tính chất biểu hiện của đột biến gen là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Uyên

  kết quả ,nx và giải thích của bải thực hành 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vũ

  đáp án sinh học

  bởi 08/12/2017

  mong đội mod xem lại đáp án bài tập số 6 sinh học 12 bài 1 với ạ đối chiếu với đáp án cũng câu hỏi như vậy thì có sự khác nhau ạ

  • Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

   • A. Tháo xắn phân tử ADN.
   • B. Bẻ gãy liên kết hidro giữa 2 mạch ADN.
   • C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
   • D. Cả A, B và C.

   Trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án: 

   Đáp án đúng: C

   Tháo xoắn ADN có enzim giraza.
   Bẽ gãy liên kết hidro có enzim helicaza.
   ADN pol lắp rắp các nucleotit tự do bổ sung vào với các nucleotit trong mạch khuôn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung → mạch mới được tổng hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Hồng Vân

  trong tế bào , bào quan không có màng bao bọc là :

  A.lizoxom                       b.peroxixom

  c.glioxixom                     d.riboxom    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo Ly

  vai trò của lớp giáp xát-hình nhện-sâu bọ? Nêu ví dụ cho từng lớp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phạm Như Quỳnh

  bởi phạm Như Quỳnh 07/12/2017

  Trong các dạng đột biến dạng nào thường gây hậu quả ít nhất

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Thanh Nhã

  ở một số côn trùng có hiện tượng kháng thuốc là do chúng có khả năng :

  A tạo bào tử

  B.tổng hợp được enzim phân giải loại thuốc đó

  C. biến đổi hình dạng

  D. sống tiềm sinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy