Hỏi đáp Sinh Học Lớp 9

 • khi kết thúc phân bào, các tế bào sinh ra còn có thể tiếp tục phân bào được nữa hay không? Vì sao?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm 4 ứng dụng công nghệ tế bào và 4 ứng dụng công nghệ gen trong đời sống sản xuất.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • TRong 1 phép lai giữa hai cơ thể P: đực AaBb lai với cái Aabb .Nếu trong qua trình giảm phân của ơ thể đực có 20% tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong GP1,GP2 diễn ra bình thường .Có 40% tế bào của cơ thể cái có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong GP1 ,GP2 bình thường.Mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội là trội hoàn toàn .

  a)Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu KG?

  b)Ở thế hệ F1 ,Hãy xđ:

  -số KG (hợp tử ) mang đb 3 nhiễm

  -Số KG mang đột biến 1 nhiễm 

  -Số KG mang đb

  c) Số KH ở F1 (phân biệt các Kh đột biến khác nhau)

  d)Tỉ lệ KH bình thường 2n và TLKH đột biến (không có đb)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp em đi ạ

  bởi Lê Bá Trình ngày 17/01/2018

  một gen có 75 vòng xoắn và có hiệu số giữa Vô-nin và adenin là 150 Nu. Gen bị đột biến trên cặp nucleotit sau đột biến gen có chứa 300 adenin và 450 vô-nin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra trên gen.

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 9

  bởi Nguyễn Thị Minh Hằng ngày 14/01/2018

  mọi người chỉ cho mình cách giao phấn na với. Cần gấp
  thank you trước nha

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • em không biết câu này

  bởi Quỳnh Nhi ngày 11/01/2018

  phân tích nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong quá trình thao tác

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập sinh

  bởi Trần Linh ngày 26/12/2017

  Một phân tử ADN có tổng số các loại Nu là 1000, trong đó G=2323Xác định số lượng các loại Nu trong phân tử ADN. Gỉai rõ ràng giúp mình nhé, mình cám ơn

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n =18, Tại sao hầu hết  các cây lai giữa cải bắp và cải củ lại bất thụ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vấn đề về NST

  bởi Nguyễn Anh Đức ngày 10/12/2017

  Trong tế bào sinh dưỡng ở người thể 2N-1 có NST là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính chất biểu hiện của đột biến gen là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 9

  bởi Thảo Phương ngày 28/11/2017

  so sánh đột biến với thể đột biến ntn ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 9

  bởi Nguyễn Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017

  gen, NST, và ADN thì phân tử nào là to nhất.
  giải thik??
  Thanks trước

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy