Hỏi đáp Sinh Học Lớp 12

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Ở thực vật, khi cho quả dẹt tự thụ phấn, f1 thu được tỉ lệ 9 quả dẹt: 6 quả tròn: 1 quả dài. lấy ngẫu nhiên 1 cây quả dẹt ở f1 cho tự thụ phấn, xác suất sinh ra cây quả dẹt ở f2 là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh

  Thế nào là vi khuẩn tự dưỡng?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị hoa

  sinh hoc 12

  bởi Nguyễn Thị hoa 22/12/2018

  bài tập tính tỉ lệ kiểu hình của phép lai đa bội thể

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyệt Trần

  Ở người một bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Trong một quần thể người cân bằng di truyền người ta thấy cứ 1 triệu người thì có 25 người bị bệnh trên. Tính xác suất để 1 cặp vợ chồn bình thường sinh 3 con trong đó có sinh một con trai bệnh và 2 con gái không bệnh

  Mọi người giúp mình với. Mình cần gấp ạ

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hiệp

  Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen Aaa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  ở một lào thưc vật, xét một cặp NST tương đồng chứa gen B và b. Xét cá thể có kiểu gen Bb giảm phân trong môi trường có chứa cosossixin. kết quả có thể cho những loại giao tử nào sau đây?

  1.BBbb

  2.BB

  3.bb

  4.0

  5.B

  6.Bb

  7.b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Ở một loài thực vật, thể dị bội dạng thể một NST số 5 có 23 NST. Có thể có bao nhiêu dạng thể dị bội khác nhau của loài có số NST tương tự

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Một loài thực vật, thể dị bội dạng thể một có 27 NST. Khi 1 tế bào của thể đột biến này nhân đôi 2 lần thì số NST môi trường cung cấp là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Thanh

  Nếu trong quá trình giảm phân ở tất cả các tế bào sinh trứng của châu chấu cái (2n=24) đều hoàn toàn bình thường, còn ở tất cả các tế bào sinh tinh của châu chấu đực đều không có sự phân li của nhiễm sắc thể giới tính thì tính theo lí thuyết, khi 2 con châu chấu này giao phối với nhau sẽ tạo ra loại hợp tử chứa 23 nhiễm sắc thể với tỉ lệ là: 
  A. 25%. B. 50% C. 75%. D. 12,5%.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • yến nguyễn thị

  cho cơ thể có kiểu gen AB//ab CD//cd cặp AB//ab có hoán vị gen xảy ra, cặp CD//cd liên kết hoàn toàn

  (1) Nếu ở một số tế bào cặp AB//ab không phân li trong giảm phân 2, cặp CD//cd giảm phân bình thường thì số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là 22.

  (2) cặp CD//cd không phân li trong giảm phân 1, khi kết thúc giảm phân 2 cặp này sễ tạo ra giao tử CD//CD, cd//cd , 0.

  (3) nếu ở một số tế bào cặp AB//ab không phân li trong giảm phân 1 thì cơ thể có kiểu gen  AB//ab tạo ra  tối đa 9 loại giao tử?

  có bao nhiêu phát biểu đúng?

  Mong mọi người giúp đỡ ạ! 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Võ Lê Thanh Thúy

  Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 tự thụ được F2: 9 bí dẹt :6 bí tròn :1 bí dài. hỏi kiểu gen cây P đem lai là?

  a) AABB * aabb    b)Aabb * aaBb  c) Aabb * aaBB  D) AAbb * aaBB

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • yến nguyễn thị

  ở người mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định mắt xanh do gen lặn a quy định. trong 1 quần thể cân bằng di truyền số người bình thường mang kiểu gen dị hợp gấp 2 lần sô người mắt xanh. trong quần thể này, 1 cặp vợ chồng đều có mắt đen dự định sinh 3 người con . Xác suất trong 3 người con chỉ có 1 người mắt đen là bao nhiêu?

   a 1/6                                       b, 1/12                                       c 4/9                                          d, 2/9

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy