giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử ?

bởi TRAN THI THAO ngày 01/09/2017

giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử ?

Câu trả lời (1)

  • Bạn hỏi trong thí nghiệm của Menđen đúng không? Là như này:

    Bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen AaBb, 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau nên phân ly độc lập, kết quả mỗi bân bố mẹ cho 4 loại giao tử AB, Ab, aB và ab với tỉ lệ tương đương nhau. Khi thụ tinh ngẫu nhiên thì sẽ cho tối đa 4x4= 16 tổ hợp giao tử.

    bởi Tra xanh ngày 05/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan