Công nghệ gen + tế bào

bởi Nguyễn Ngọc Toàn ngày 03/03/2018

Tìm 4 ứng dụng công nghệ tế bào và 4 ứng dụng công nghệ gen trong đời sống sản xuất.

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • khi kết thúc phân bào, các tế bào sinh ra còn có thể tiếp tục phân bào được nữa hay không? Vì sao?

   

 • TRong 1 phép lai giữa hai cơ thể P: đực AaBb lai với cái Aabb .Nếu trong qua trình giảm phân của ơ thể đực có 20% tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong GP1,GP2 diễn ra bình thường .Có 40% tế bào của cơ thể cái có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong GP1 ,GP2 bình thường.Mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội là trội hoàn toàn .

  a)Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu KG?

  b)Ở thế hệ F1 ,Hãy xđ:

  -số KG (hợp tử ) mang đb 3 nhiễm

  -Số KG mang đột biến 1 nhiễm 

  -Số KG mang đb

  c) Số KH ở F1 (phân biệt các Kh đột biến khác nhau)

  d)Tỉ lệ KH bình thường 2n và TLKH đột biến (không có đb)

 • giúp em đi ạ

  bởi Lê Bá Trình ngày 17/01/2018 |   0 Trả lời

  một gen có 75 vòng xoắn và có hiệu số giữa Vô-nin và adenin là 150 Nu. Gen bị đột biến trên cặp nucleotit sau đột biến gen có chứa 300 adenin và 450 vô-nin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra trên gen.

   

   

 • mọi người chỉ cho mình cách giao phấn na với. Cần gấp
  thank you trước nha

 • phân tích nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong quá trình thao tác

 • bài tập sinh

  bởi Trần Linh ngày 26/12/2017 |   0 Trả lời

  Một phân tử ADN có tổng số các loại Nu là 1000, trong đó G=2323Xác định số lượng các loại Nu trong phân tử ADN. Gỉai rõ ràng giúp mình nhé, mình cám ơn