BTAD Sinh 9

bởi Lương Song Tiên 10/01/2019

ở đồng ngô,đếm được

1201 cây cao : 400 cây thấp

a. Xđ T2 trội -lặn và QƯG

b. Xđ KG,KH giống đã đem trồng

c. Tính khối lượng thu dc từ đồng ngô trên,biết mỗi cây có trung bình 2 quả,mỗi quả to nặng 0,4kg,mỗi quả nhỏ nặng 0,3kg

d. Tính khối lượng năng suất giảm cho thoái hóa từ đồng ngô trên?

                                                                                                                

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn