bài tập Sinh Học 9 nâng cao ADN

bởi Xuân Xuân 28/11/2018

Một phân tử AND khi nhân đôi liên tiếp một số lần, môi trường nội bào cũng cấp 28x10 mũ 4 Nuclêôtit. Người ta đếm tổng số các Nuclêôtit trong phân tử ADN là 32x10 mũ 4 Nuclêôtit. 

a) Tính số Nuclêôtit của phân tử ADN trên và số lần nguyên phân. 
b) Tính số liên kết hiđrô trong phân tử ADN, biết số Nuclêôtit lại A chiếm 20%. 

 

Các bạn ai biết  làm giúp mình nha ^^

 

 

Câu trả lời (2)

 • a, N=4339200000 ,k=?

  b, H=1475328000

  bài này khó quá, tui không biết có giải đúng hay ko !

   

  bởi Trần Ngọc Quân 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a/Tổng số nu trong ADN là N=32x10^4 - 28x10^4 = 40000 nu 
  Gọi số lần nguyên phân của ADN là k 
  Ta có công thức Nmt =Ngen x(2^k-1) (Nmt là số nu môi trường phải cung cấp khi nguyên phân đó) 
  => 28x10^4 =40000(2^k-1) 
  =>2^k -1 = 7 =>2^k=8 =>k =3 
  vậy phân tử ADN nguyên phân 3 lần 
  b/ Số nu từng loại trong ADN là 
  A=T=20% x 40000 =8000 nu 
  G=X= 30% x40000 =12000 nu (vì %A+%G=50%) 
  Số liên kết hóa trị trong ADN là H=2A+3G=2x8000+3x12000 =52000 liên kết 
  Chúc bạn học tốt nhayes

  bởi Nguyễn Khắc Dương 11/08/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan