Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì ?

bởi Hello Bro! 12/05/2019

Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì ?

Câu trả lời (1)

  •  Nước + khí cacbônic  ánh sáng dip lc−−−−−−−−−→ánh sáng diệp lục tinh bột + khí ôxi

    *Ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh:

    - Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

    bởi [PR] Sammer 12/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan